mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

NTE II - dofinansowanie dla przedsięwzięć wspierających osiągnięcie neutralności klimatycznej

Już 1 kwietnia 2022 r. rozpocznie się nabór wniosków w drugim konkursie w programie strategicznym „Nowe technologie w zakresie energii”. Tym razem NCBR przeznacza ponad 390 mln zł na projekty z zakresu energetyki solarnej, energetycznego wykorzystania odpadów i ciepła z gazów poprocesowych oraz geotermii, które trafią do konsorcjów przemysłowo-naukowych.

Głównym celem programu „Nowe technologie w zakresie energii” jest wspieranie osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki. Te działania w efekcie powinny przyczynić się do zwiększenia się o co najmniej 20% udziału energii pochodzącej z OZE w ogólnym miksie energetycznym Polski w stosunku do poziomu z 2020 r.

Konkurs skierowany jest do konsorcjów składających się z maks. 3 podmiotów: przedsiębiorstw i jednostek naukowych, w skład których wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo będące liderem i co najmniej jedna jednostka naukowa. Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na wykonanie studium wykonalności, realizację badań podstawowych, przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

NCBR stawia innowatorom ambitne zadanie. To, co wyróżnia ten konkurs wśród innych, to podejście wpisujące się w zasadę, że konkurencja sprzyja jakości. Wybrane projekty będą realizowane w trzech fazach i będą ze sobą konkurować. W początkowej fazie konsorcja muszą opracować studium wykonalności dowodzące zasadności realizacji zgłoszonego pomysłu, a w kolejnych – osiągnąć co najmniej 6. i 8. poziom gotowości technologicznej. Należy podkreślić, że wsparcie finansowe w kolejnych fazach otrzymają wyłącznie te projekty, które uzyskają pozytywną ocenę rezultatu poprzedniej fazy. Taki sposób prowadzenia konkursu przez NCBR sprawia, że wewnętrzna rywalizacja wśród beneficjentów może prowadzić do stworzenia ulepszonych i jeszcze bardziej konkurencyjnych rozwiązań.

Nabór wniosków potrwa do 30 czerwca 2022 r. Zachęcamy potencjalnych wnioskodawców do kontaktu i rozmowy z naszymi ekspertami na temat potencjału projektu w drodze po granty.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ