mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Nowa perspektywa finansowa – co się zmieni w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków?

Agnieszka Majer
Starszy Konsultant
Zespół zarządzania projektami CIVITTA Polska

Beneficjenci środków europejskich z coraz większą ciekawością wypatrują faktycznego rozpoczęcia nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Z doniesień medialnych wynika, że pierwsze konkursy mają zostać uruchomione w I kwartale 2023 r. Większość dokumentów programowych została już zaakceptowana. Ostatnio, po długich i żmudnych negocjacjach, doczekaliśmy się również zaakceptowanej wersji Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Wszystkich potencjalnych beneficjentów środków europejskich, którzy przygotowują się do startowania w nowych naborach, gorąco zachęcam do zapoznania się z tym dokumentem. Niewątpliwie stanowi on swego rodzaju biblię dla beneficjentów realizujących projekty dofinansowane ze środków europejskich. Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027 przyniesie pewne zmiany w kwalifikowalności wydatków względem tego, co stosujemy obecnie. Tym samym chciałabym zainaugurować cykl opisujący najważniejsze zmiany kwalifikowalności wydatków w nowej perspektywie finansowej.

Zamówienia w projektach współfinansowanych ze środków unijnych

Jednym z najbardziej negocjowanych w trakcie konsultacji punktów był oczywiście obszar zamówień ofertowych w projektach. W trakcie konsultacji próbowano podwyższyć próg, powyżej którego wymagane jest stosowanie zasady konkurencyjności do 100 tys. PLN netto. Niestety ostatecznie zdecydowano o pozostawieniu obecnego progu kwotowego, tj. 50 tys. PLN netto. Udało się jednak wprowadzić pewne usprawnienia. W nowej perspektywie finansowej nie będzie już obowiązku stosowania rozeznania rynku. Należy jednak pamiętać, że jeśli w danej jednostce obowiązuje wewnętrzny regulamin zakupów, w ramach którego wdrożone są procedury obejmujące zamówienia poniżej progu z Wytycznych, to beneficjenci i tak będą zobowiązani do ich stosowania.

Baza konkurencyjności

Kolejną znaczącą zmianą będzie możliwość składania ofert jedynie przez portal Baza konkurencyjności. Będzie to jedyne miejsce kontaktu pomiędzy zamawiającym a oferentami w trakcie trwania postępowania. Jak dotychczas będzie również dostępny moduł do zadawania pytań do treści zapytania. Zrezygnowano natomiast z możliwości dopuszczenia składania ofert w wersji papierowej oraz poprzez wpływ oferty na wskazany adres mailowy. Takie rozwiązanie na pewno będzie miało wpływ na przejrzystość całej procedury oraz zapewni jasną ścieżkę audytu.

Wskazane powyżej zmiany to jedynie krótki wstęp do tego, co się zmieni w kwalifikacji wydatków w nowej perspektywie finansowej. Ale o kolejnych zmianach bardziej szczegółowo opowiemy w kolejnych artykułach z serii.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ