mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

NCBR przeznacza 190 mln PLN na innowacyjne rozwiązania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w IV konkursie programu INFOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło IV konkurs w programie INFOSTRATEG, którego celem jest wsparcie projektów przyczyniających się do rozwoju i wykorzystania polskiego potencjału sztucznej inteligencji. Jak wskazuje dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wsparcie cyfrowej transformacji gospodarki to obecnie jeden z priorytetów działalności NCBR, ponieważ wykorzystanie możliwości, jakie daje zastosowanie sztucznej inteligencji, zwiększy konkurencyjność polskiej gospodarki, a także przyczyni się do poprawy jakości różnych aspektów życia.

Budżet konkursu wynosi 190 mln PLN. Dofinansowane mogą być projekty realizowane w czterech tematach wskazanych przez NCBR.

  • „Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy” (30 mln PLN)
  • „Inteligentna maszyna do zbierania jabłek” (100 mln PLN)
  • „Inteligentny dyspozytor korespondencji” (30 mln PLN)
  • „Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej” (30 mln PLN, przy czym należy podkreślić, że konkursem objęte są kontakty z minimum jednym z wymienionych urzędów: Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego lub Urzędem Skarbowym)

W IV konkursie dofinansowanie może obejmować badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Jednak jak wskazuje NCBR w dokumentacji konkursowej, projekt obowiązkowo musi obejmować realizację prac rozwojowych i przedwdrożeniowych, a rozwiązania w projektach mają zostać przedstawione w ciągu maksymalnie 3 lat.

Nabór wniosków potrwa od 27 maja do 18 sierpnia 2022 r. Do konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe, przedsiębiorstwa lub konsorcja składające się z maksimum trzech podmiotów: samych jednostek naukowych, samych przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy mają bogate doświadczenie związane z pozyskiwaniem wsparcia dla projektów badawczo-rozwojowych.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ