mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Nabór wniosków dla sektora transportu w ramach instrumentu CEF 2021-2027

Trwa pierwszy nabór wniosków dla sektora transportu w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (Connecting Europe Facility - CEF2), który wspiera transgraniczne projekty transportowe, energetyczne i cyfrowe. Budżet ogłoszonego konkursu wynosi 7,05 mld euro.

W związku z opóźnieniem akceptacji Krajowego Planu Odbudowy Polski, w ramach którego planowano przeznaczyć pokaźne środki dla branży transportu intermodalnego, CEF2 będzie obecnie jedynym programem pozwalającym pozyskać znaczne dofinansowanie dla projektów z zakresu transportu intermodalnego w najbliższych miesiącach.

Nabór wspiera projekty wpisujące się w następujące priorytety:

 • projekty infrastrukturalne w ramach sieci bazowej i kompleksowej TEN-T (koleje, śródlądowe drogi wodne, porty morskie i śródlądowe, drogi, terminale drogowo-kolejowe i multimodalne platformy logistyczne),
 • inteligentne aplikacje dla transportu (ERTMS, ITS, SESAR, RIS itp.),
 • interoperacyjność transportu,
 • nowe technologie i innowacje,
 • infrastruktura paliw alternatywnych, w tym infrastruktura szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru w sieci drogowej TEN-T,
 • autostrady morskie,
 • multimodalne węzły pasażerskie,
 • redukcja hałasu kolejowego transportu towarowego,
 • bezpieczna mobilność, w tym infrastruktura parkingowa i bezpieczeństwo drogowe,
 • poprawa odporności infrastruktury transportowej, w szczególności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe,
 • dostosowanie infrastruktury transportowej do celów kontroli na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej,
 • dostosowanie sieci TEN-T do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania w ramach mobilności wojskowej.

Nabór trwa do 19 stycznia 2022 r., jednak wnioski aplikacyjne przed przekazaniem do Komisji Europejskiej muszą zostać zaakceptowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Zatem kompletne wnioski w ramach konkursu CEF2 należy przygotować i złożyć do akceptacji w Ministerstwie w terminie do 1 grudnia 2021 r.

Zapraszamy do kontaktu - w poprzedniej edycji programu CEF nasi eksperci pozyskali dofinansowanie dla dwóch polskich projektów strategicznych o łącznej wartości nakładów inwestycyjnych ponad 23 mln euro. Mamy bogate doświadczenie branżowe i wiemy, jak efektywnie pogodzić uwarunkowania konkretnego projektu z oczekiwaniami instytucji udzielających wsparcia.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ