mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Nabór wniosków dla branży przetwórstwa rolno-spożywczego w ramach KPO

17 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nabór wniosków dla branży przetwórstwa rolno-spożywczego, finansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Nabór ten prowadzony jest w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP, które wykonują działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Otrzymane wsparcie można przeznaczyć na zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń, zakup nowych środków transportu oraz budowę lub przebudowę budynków i obiektów infrastruktury towarzyszącej.

Intensywność wsparcia wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych, przy czym dla części inwestycji obowiązują limity w zależności od miejsca realizacji inwestycji.

 • W regionie warszawskim stołecznym maksymalny poziom pomocy wynosi:
 1. 25% - na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola;
 2. 35% - na obszarach należących do gmin: Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz.
 • Na pozostałym obszarze Polski maksymalny poziom pomocy wynosi:
 1. 50% - na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz do podregionu siedleckiego;
 2. 40% - na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego oraz do regionu mazowieckiego regionalnego, z wyjątkiem podregionu siedleckiego;
 3. 30% - na obszarach należących do województw: pomorskiego i śląskiego;
 4. 25% - na obszarach należących do województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego, z wyłączeniem obszarów wskazanych w pkt 5;
 5. na obszarach należących do miast Poznania i Wrocławia oraz do podregionu poznańskiego:
  a. 20% - w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,
  b. 15% - w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.
 • W przypadku mikro i małych przedsiębiorców maksymalną intensywność pomocy regionalnej podwyższa się o 20 punktów procentowych w stosunku do maksymalnego poziomu określonego dla poszczególnych obszarów – jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.
   
 • W przypadku średnich przedsiębiorców maksymalną intensywność pomocy regionalnej podwyższa się o 10 punktów procentowych w stosunku do maksymalnego poziomu określonego dla poszczególnych obszarów – jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Minimalna wysokość wsparcia przyznawanego na przedsięwzięcie wynosi 100 tys. PLN, a górne limity kształtują się następująco: w przypadku mikroprzedsiębiorstwa – nie więcej niż 3 mln PLN, małego przedsiębiorstwa – nie więcej niż 10 mln PLN, a w przypadku średniego przedsiębiorstwa – nie więcej niż 15 mln PLN.

Nabór potrwa do 18 listopada 2022 r., przy czym w sytuacji wyczerpania alokacji przed tym terminem Agencja zastrzega sobie prawo do jego wcześniejszego zamknięcia. Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ