mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Nabór wniosków CEF 2 AFIF - ogromne środki finansowe na budowę stacji ładowania pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi

Czy pojazdy zasilane paliwami alternatywnymi rzeczywiście mają szansę zastąpić te tradycyjne? Świat zmierza w tym kierunku, jednak przed nami jeszcze bardzo długa droga, ponieważ rozwój e-mobilności wymaga dużych inwestycji, które przede wszystkim przyczynią się do powstania szerokiej sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz stacji tankowania wodoru.

Dla przedsiębiorców, którzy mają plany inwestycyjne związane z rozwojem infrastruktury paliw alternatywnych zlokalizowanej na sieci TEN-T, mamy dobre wiadomości – wciąż trwa nabór dla sektora transportowego w ramach programu CEF 2, kluczowego instrumentu finansowania projektów o wspólnym znaczeniu dla UE w obszarach transportu i logistyki. W ramach trwającego konkursu można pozyskać wsparcie, które koncentruje się na poniższych obszarach.

1. Ogólnodostępne stacje ładowania EV:

 • mocy min. 150 kW dla lekkich pojazdów
 • mocy min. 350 kW dla ciężkich pojazdów
 • oraz przyłącza sieciowe o mocy min. 600kVA

2. Stacje ładowania energii elektrycznej zasilające:

 • transport publiczny w węzłach miejskich TEN-T
 • transport na sieci dróg śródlądowych oraz statki morskie
 • pojazdy i sprzęt portowy na sieci śródlądowych dróg wodnych oraz obszarze portów morskich
 • operacje naziemne w portach lotniczych

3. Stacje tankowania wodoru:

 • dla pojazdów lekkich i/lub dalekobieżnych pojazdów ciężkich
 • do transportu publicznego
 • do transportu wodnego na sieci dróg śródlądowych oraz statków morskich
 • pojazdy i sprzęt portowy na sieci śródlądowych dróg wodnych oraz obszarze portów morskich
 • wybrane obszary transportu kolejowego

4. Stacje tankowania LNG zaopatrujące statki żeglugi śródlądowej i morskiej

Wnioski o dofinansowanie można składać w naborze ciągłym do września 2023 r. w określonych terminach, tzw. cut-offach.

 • 07.06.2022 r.
 • 10.11.2022 r.
 • 13.04.2023 r.
 • 19.09.2023 r.

Na początku czerwca dobiegnie końca druga runda naboru w ramach CEF 2 AFIF i planując budowę stacji szybkiego ładowania o mocy powyżej 150 kW czy tankowania wodoru, warto zastanowić się nad aplikowaniem, aby zdążyć właśnie w tym terminie. Dlaczego? W kolejnej rundzie przyjmowania wniosków zmieni się mapa kwalifikowalności stacji CEF i pula dostępnych lokalizacji do dofinansowania może ulec zawężeniu. Oznacza to, że po nadchodzącym cut-offie brane pod uwagę lokalizacje mogą okazać się zajęte i przypisane innym beneficjentom, więc tym samym nie będzie można w nich zrealizować swoich planów inwestycyjnych.

Warto również podkreślić, że dotychczas w ramach naboru CEF 2 AFIF złożono tylko 22 wnioski, a wnioskowana kwota wynosi 131,5 mln EUR, co stanowi niewielką część całej dostępnej alokacji środków w wysokości aż 1,575 mld EUR (więcej informacji). To sprawia, że projekty związane z rozwojem infrastruktury paliw alternatywnych mają ogromną szansę na pozyskanie dofinansowania – pieniądze w unijnym worku cały czas są dostępne, lokalizacje pod inwestycje również, a konkurencja jest relatywnie niska.

Zachęcamy do sięgnięcia po granty w ramach CEF 2 AFIF – oprócz wysokiej puli dostępnych środków na uwagę zasługuje także korzystny sposób otrzymywania dotacji na niektóre inwestycje. Przykładowo – na punkt ładowania o mocy min. 150 kW można otrzymać dofinansowanie w formie ryczałtu w wysokości 30 000 EUR, na punkt ładowania o mocy min. 350 kW 60 000 EUR oraz dodatkowo 30 000 EUR na przyłącze sieciowe o mocy min. 600 kVA. Przypominamy, że aby zdążyć z wnioskiem w obecnie trwającej rundzie, należy do końca marca złożyć wstępną fiszkę projektu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Zapraszamy do rozmowy z naszymi ekspertami, którzy o CEF wiedzą niemal wszystko.

Informacje o dokumentacji konkursowej.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ