mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Nabór CEF Military Mobility

W maju Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) ogłosiła drugi nabór wniosków dla sektora transportu w ramach instrumentu CEF Military Mobility, oferując dofinansowanie dla projektów polegających na dostosowaniu sieci TEN-T do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania w ramach mobilności wojskowej.

Trwający nabór wspiera projekty dotyczące studiów, robót lub projekty mieszane (obejmujące zarówno studia, jak i roboty) dla wszystkich rodzajów transportu. Projekty zgłaszane do konkursu muszą być zlokalizowane w sieci TEN-T i wojskowej sieci transportowej UE oraz muszą uwzględniać wymogi infrastrukturalne określone rozporządzeniem Komisji Europejskiej.

W pierwszym naborze CEF Military Mobility do dofinansowania w wysokości 339 mln EUR zostały wybrane 22 projekty zakładające między innymi modernizację infrastruktury kolejowej w celu umożliwienia ruchu większych i cięższych pociągów, zwiększenie przepustowości portów i lotnisk oraz wzmocnienie mostów drogowych. Spośród tych projektów aż 5 dotyczy inwestycji w Polsce, a beneficjentami dofinansowania są Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, Port-Lotniczy Szczecin-Goleniów, Port Lotniczy Wrocław oraz GDDKiA.

Budżet trwającego obecnie naboru wynosi 330 mln EUR, a poziom dofinansowania obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami – 29 września 2022 r. mija termin składania wniosków, a ze względu na czas potrzebny na przygotowanie kompletnej i jakościowej dokumentacji aplikacyjnej nie warto czekać z wnioskowaniem o wsparcie do ostatniej chwili.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ