mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Badanie rynku pracy wysoko wykwalifikowanych pracowników budowlanych

Firma działająca na terytorium Unii Europejskiej, zajmująca się specjalistycznym budownictwem, potrzebowała nowych, wysoko wykwalifikowanych pracowników (w tym elektryków, izolatorów, monterów rusztowań). W odpowiedzi na te potrzeby postanowiła zadbać o napływ specjalistów z innych państw Unii, głównie Europy Centralnej i Wschodniej.

CIVITTA przeprowadziła badanie rynku wykwalifikowanych pracowników i przygotowała rekomendacje odnośnie najbardziej skutecznych metod rekrutacji ich do pracy w krajach działalności operacyjnej klienta.

Mobilność wysoko wykwalifikowanych pracowników technicznych

Specjalistyczny profil działalności klienta sprawia, że specyficzne umiejętności pracowników są dla niego bardzo wartościowym aktywem. Jedną z zalet działania w krajach Unii Europejskiej jest możliwość przepływu pracowników pomiędzy krajami. Jednak pozyskanie wysoko wykwalifikowanych pracowników nie jest łatwe ze względu na wysoki popyt na ich pracę oraz ograniczoną liczbę takich osób na rynku. Gotowość do przemieszczania się wśród pracowników zależy od takich czynników jak poziom wynagrodzeń, pozapłacowe benefity czy język używany w pracy. Aby być skutecznym w pozyskaniu pracowników o odpowiednim poziomie umiejętności, konieczne jest rozpoznanie tego konkurencyjnego rynku. Oprócz stworzenia atrakcyjnej oferty, odpowiadającej realiom rynku, potrzeba również skutecznych kanałów dotarcia do potencjalnych pracowników (takich jak agencje pracy lub portale internetowe). Eksperci CIVITTA przeanalizowali oba te aspekty, by pomóc klientowi w sformułowaniu najbardziej skutecznej strategii pozyskania pracowników.

Zdefiniowanie i ocena możliwych scenariuszy pozyskania pracowników

CIVITTA przeanalizowała problem klienta z perspektywy możliwych scenariuszy skutecznego pozyskania pracowników. Jeden z nich zakładał założenie własnego biura klienta w kraju, z którego firma miałaby pozyskiwać pracowników. Drugi scenariusz dotyczył wejścia we współpracę z obecną na lokalnym rynku agencją zatrudnienia, która jako pośrednik pomogłaby w pozyskiwaniu pracowników do międzynarodowych projektów.

Aby ocenić możliwe scenariusze, CIVITTA przeanalizowała rynek pod kątem:

  • ogólnej krajowej sytuacji na rynku pracy,
  • krajowych wynagrodzeń i poziomu dostępności pracowników w interesujących dla klienta zawodach,
  • głównych konkurentów w zakresie pozyskania pracowników – przedsiębiorstwa o podobnym profilu działalności obecne na rynku,
  • liczby dostępnych ofert zagranicznych wraz z poziomem wynagrodzeń i innymi warunkami zatrudnienia,
  • rynku agencji zatrudnienia wysyłających pracowników za granicę (w tym przeprowadzenie wywiadów z pracownikami agencji).

Skuteczna strategia pozyskania specjalistów

Analizy przeprowadzone przez CIVITTA pozwoliły w sposób oparty na danych rynkowych wskazać wady i zalety analizowanych scenariuszy pozyskania pracowników. Oprócz wskazania najbardziej korzystnego scenariusza, zebrane dane pozwoliły przygotować zestaw rekomendacji dotyczących jego realizacji. Specjaliści CIVITTA przygotowali plan działań dla klienta, zawierający opis poszczególnych etapów, zdefiniowali potencjalne korzyści oraz wskazali możliwe ryzyka w jego realizacji. Ponadto CIVITTA dostarczyła wiedzy odnośnie do warunków zatrudnienia oferowanych na rynku przez konkurentów klienta oraz listę najlepszych agencji zatrudnienia – potencjalnych przyszłych partnerów.

Aby odnieść sukces na rynkach charakteryzujących się wysoką konkurencją, takich jak rynek wysoko wykwalifikowanych pracowników technicznych w Unii Europejskiej, potrzebne jest dokładne poznanie otoczenia konkurencyjnego oraz analiza wad i zalet możliwych sposobów operowania na rynku. Pozyskanie zagranicznych pracowników, na których pracę istnieje duży popyt, wymaga zarówno przygotowania odpowiedniej oferty, jak i znalezienia skutecznego kanału komunikacji. W wypadku firm chcących pozyskać pracowników ze wschodnich krajów Unii Europejskiej, skuteczne okaże się skorzystanie z usług lokalnych ekspertów, którzy zbadają rynek i przygotują najlepszą strategię działań.

CIVITTA może pomóc Twojej firmie zrozumieć lokalne rynki pracy i opracować strategię pozyskania pracowników, których potrzebujesz do swoich międzynarodowych projektów!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ