mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Kto i na jakie projekty może pozyskać dofinansowanie z Komisji Europejskiej w ramach Innovation Fund?

Przypominamy, że do 19 września można ubiegać się o dofinansowanie dla przedsięwzięć w ramach jednego z największych na świecie instrumentów wsparcia dla projektów demonstracyjnych innowacyjnych technologii niskoemisyjnych w branżach energochłonnych – Innovation Fund.

Jakie projekty mają szansę na pozyskanie dofinansowania w ramach Innovation Fund?

W ramach trwającego naboru Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) wybierze projekty o nakładach poniżej 7,5 mln EUR (tzw. small-scale projects), które w założeniu przyczynią się do dekarbonizacji przemysłu i przybliżenia Unii Europejskiej do neutralności klimatycznej. Budżet trzeciego już naboru wynosi 100 mln EUR, a na realizację projektu można pozyskać dofinansowanie w formie dotacji pokrywającej do 60% kosztów kwalifikowalnych. Aplikować o wsparcie mogą zarówno podmioty prywatne, publiczne, jak i ich konsorcja.

Jakie technologie wspiera Innovation Fund?

Obszary wspierane w ramach Innovation Fund to:

  • innowacyjne technologie i procesy niskoemisyjne w gałęziach przemysłu energochłonnego,
  • wychwytywanie i utylizacja dwutlenku węgla (CCU),
  • budowa i eksploatacja wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS),
  • innowacyjne wytwarzanie energii odnawialnej,
  • magazynowanie energii.

Dofinansowanie w ramach drugiego naboru

W połowie grudnia 2022 roku CINEA ogłosiła wyniki drugiego naboru dla tzw. small-scale projects. W zeszłorocznym konkursie dla projektów o nakładach poniżej 7,5 mln EUR złożono 66 wniosków o dofinansowanie na kwotę trzykrotnie przekraczającą budżet naboru. Zostały one ocenione przez zewnętrznych ekspertów pod kątem kryteriów przyznania dotacji: potencjału uniknięcia emisji gazów cieplarnianych, stopnia innowacyjności, dojrzałości projektu, skalowalności i efektywności kosztowej. Spośród złożonych aplikacji do dofinansowania wybrano 17 projektów, które obejmują wiele sektorów – od produkcji szkła, po produkcję ekologicznego wodoru i energię wiatrową. Obecnie trwają przygotowania do podpisania umów o dofinansowanie, aby móc sfinalizować proces do końca drugiego kwartału tego roku. Warto dodać, że spośród projektów wybranych do dofinansowania w omawianym naborze jest jedno przedsięwzięcie z Polski i dotyczy produkcji wodoru, farmy fotowoltaicznej oraz systemu zarządzania energią i odzysku ciepła odpadowego.

Dlaczego warto ubiegać się o granty w programie Innovation Fund?

Jeżeli zakres tematyczny Innovation Fund wpisuje się w Państwa plany biznesowe, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Warto rozważyć ubieganie się o granty w ramach programu, który pomimo że wiąże się z wysokimi wymogami dotyczącymi poziomu zaawansowania technologicznego projektu oraz jego potencjałem ekologicznym, to pozwala pozyskać środki na wdrożenie nowych technologii w warunkach rzeczywistych, a ten etap obarczony jest dużymi nakładami inwestycyjnymi oraz znacznym ryzykiem niepowodzenia.

W tym roku jesienią spodziewany jest również nabór dla projektów o nakładach powyżej 7,5 mln EUR (tzw. large-scale projects). Kierunek polityki klimatycznej UE sprawia, że popyt na inwestycje i badania w obszarze niskoemisyjnych rozwiązań cały czas rośnie, dlatego wszystkich potencjalnych wnioskodawców już teraz zachęcamy do rozmów na temat potencjału projektu w drodze po granty bezpośrednio z Komisji Europejskiej.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ