mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Kredyt technologiczny FENG – jakie projekty mają szansę na dofinansowanie?

Joanna Hynek
Consultant
Zespół zarządzania projektami CIVITTA Polska

Kredyt technologiczny w ramach priorytetu 2 programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to jedna z form wsparcia finansowego skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych i uruchomieniu na ich podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację w ramach Kredytu technologicznego?

Kredyt technologiczny jest w rzeczywistości dotacją w postaci premii technologicznej, która pokrywa część kredytu zaciągniętego w innych bankach komercyjnych, dzięki której przedsiębiorca może wdrożyć kosztowną innowację w swojej firmie, pokrywając tylko część kosztów. Istotne jest, aby wdrażana innowacja wynikała z zastosowania nowej technologii. Dokładniej mówiąc, wdrażana technologia musi mieć postać:

  • prawa własności przemysłowej,
  • wyników prac rozwojowych,
  • wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Oprócz wsparcia finansowego na wydatki inwestycyjne mechanizm ten oferuje również pomoc merytoryczną. W ramach programu przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z usług doradczych oraz ekspertyz zleconych podmiotom zewnętrznym. Dzięki temu przedsiębiorcy mają dostęp do specjalistycznej wiedzy i mogą skonsultować swoje projekty z ekspertami.

Jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie?

Aby otrzymać kredyt technologiczny z programu FENG, przedsiębiorca musi spełnić określone kryteria. Musi posiadać pozytywną ocenę zdolności kredytowej, potwierdzoną w treści warunkowej umowy kredytu technologicznego zawartej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego lub promesy kredytu technologicznego. Promesa kredytu technologicznego lub warunkowa umowa kredytu technologicznego jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.

Dlaczego warto rozważyć aplikowanie o wsparcie w programie Kredyt technologiczny?

Wysokość premii technologicznej jest zależna od wielkości firmy oraz lokalizacji inwestycji i wynosi od 30 do 70% kosztów kwalifikowanych. Planowana łączna kwota na dofinansowania to 578 mln PLN. Obecnie nabór wniosków w ramach działania trwa do 31 maja 2023 r.

Kredyt technologiczny z programu FENG to cenne narzędzie dla przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzić nowe lub ulepszone produkty i usługi, zainwestować w nowoczesne technologie oraz w rozwój swojej firmy. Dzięki wsparciu finansowemu przedsiębiorcy mają szansę na szybszy wzrost swojego biznesu oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku. Jeżeli rozważacie Państwo aplikowanie o wsparcie w ramach instrumentu, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ