mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Kredyt ekologiczny – dotacje na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Już 13 czerwca rozpocznie się nabór wniosków w konkursie Kredyt ekologiczny, organizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Dofinansowaniem mogą zostać objęte inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej przedsiębiorstw, czyli m.in. termomodernizacja budynków, unowocześnienie linii technologicznych, zakup instalacji OZE, wymiana maszyn czy modernizacja systemów ogrzewania. Efektem dofinansowanego przedsięwzięcia musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30% w porównaniu do bieżącego zużycia.

Kredyt ekologiczny łączy finansowanie bezzwrotne z finansowaniem dłużnym. Wsparcie udzielane będzie w formie premii ekologicznej – dotacji, która umożliwi spłatę części kapitału kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym, przeznaczonego na realizację inwestycji. Intensywność dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa, lokalizacji inwestycji oraz rodzaju przedsięwzięcia i może wynieść od 25% do 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Beneficjentami konkursu mogą być przedsiębiorstwa z sektora MŚP, a także spółki o średniej kapitalizacji, niebędące MŚP – typu small mid-cap i mid-cap, zatrudniające odpowiednio: do 499 i do 3 tys. pracowników.

Strumień pieniędzy, który popłynie do przedsiębiorców to 660 mln PLN, a wnioski o dofinansowanie można składać do 17 sierpnia 2023 r. Warto dodać, że to jedyny nabór w ramach Kredytu ekologicznego w tym roku, pomimo że wcześniej informowano o dwóch odsłonach konkursu. Dlatego jeżeli planują Państwo inwestycje związane z modernizacją posiadanej infrastruktury w celu ograniczenia zużycia energii, zachęcamy do rozważenia wzięcia udziału w naborze i kontaktu z naszymi ekspertami.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ