mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

KPO – dotacje na realizację przedsięwzięć wspierających robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

Ministerstwo Aktywów Państwowych uruchomiło nowy konkurs realizowany w ramach inwestycji A2.1.1 „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach” z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Kto i na co może pozyskać dofinansowanie w naborze?

Nabór kierowany jest do dużych firm i obejmuje przedsięwzięcia polegające na wdrażaniu rozwiązań, które przyczynią się do transformacji cyfrowej, w szczególności projekty związane m.in. z robotyzacją, wykorzystaniem sztucznej inteligencji i technologii chmurowych czy cyfryzacją procesów, technologii, produktów lub usług.

Jakie projekty mają szanse na dofinansowanie?

Jak wynika z dokumentacji konkursowej, zakres rzeczowy przedsięwzięć zgłaszanych do objęcia wsparciem powinien obejmować:

  • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową, w tym cyfryzację procesów biznesowych (zarządczych, operacyjnych, pomocniczych),
  • wykorzystanie sztucznej inteligencji do zarządzania procesami biznesowymi,
  • tworzenie dziedzinowych platform cyfrowych, w tym dedykowanych klientom platform usług on-line oraz integrację istniejących systemów dziedzinowych,
  • wdrażanie dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji, czy systemów korelacji zdarzeń i monitorowania incydentów dotyczących ochrony systemów informatycznych oraz danych osobowych,
  • wspieranie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych,
  • wdrażanie technologii komunikacji Machine to Machine, wykorzystanie przemysłowego Internetu Rzeczy z zastosowaniem zaawansowanych metod przetwarzania informacji,
  • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych, budowę inteligentnych fabryk,
  • wykorzystanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji w procesach produkcyjnych,
  • wdrażanie wysokospecjalistycznych cyfrowych miejsc pracy.

Budżet i harmonogram konkursu

Alokacja finansowa ze środków unijnych w ramach inwestycji A2.1.1 wynosi ogółem ponad 2 mld PLN, a budżet otwartego konkursu to ponad 1 mld PLN. O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorstwa realizujące projekty o wartości nie niższej niż 8 mln PLN i nieprzekraczającej 140 mln PLN. Wnioski w naborze można składać do 14 września 2023 r. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ