mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Kompleksowa współpraca z FAM sp. z o.o. przy wdrażaniu innowacyjnych technologii i produktów w zakresie cynkowania ogniowego

Jednym z naszych klientów, z którymi współpracujemy od kilku lat, jest FAM sp. z o.o., firma specjalizująca się w antykorozyjnym zabezpieczaniu elementów stalowych poprzez cynkowanie ogniowe. Metoda ta zalicza się do najlepszych zabezpieczeń elementów stalowych przed korozją. Dlaczego jest taka skuteczna? Ponieważ żadna inna forma zabezpieczenia nie posiada jednocześnie cech wysokiej trwałości, odporności na korozję oraz na uszkodzenia mechaniczne.

Z FAM zrealizowaliśmy już kompleksowo dwa projekty, dla których pozyskaliśmy dofinansowanie na kwotę niemal 9 mln PLN z wydatkami na poziomie ponad 21 mln PLN. Pierwszy z nich pn. „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych technologii przygotowania powierzchni w procesie cynkowania ogniowego” został zrealizowany w Opolu w okresie od 01.07.2018 do 30.09.2020 roku. Wdrożenie rezultatów projektu odbyło się poprzez wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej firmy. Dzięki temu może ona zaoferować na rynku wyższej jakości usługę cynkowania ogniowego, charakteryzującą się zwiększoną estetyką powierzchni cynkowanych elementów. Z kolei drugi projekt pn. „Demonstracja wysoce zautomatyzowanej linii technologicznej do nakładania ogniowych powłok cynkowych i cynkowo-aluminiowych na drobnych i średnich elementach stalowych” realizowany był w zakładzie produkcyjnym w Obornikach od 02.10.2018 do 31.08.2021 roku. Opracowana w toku trwania przedsięwzięcia technologia umożliwiła wprowadzenie na rynek niestosowanej dotychczas dla wyrobów jednostkowych innowacji w postaci antykorozyjnej powłoki cynkowo-aluminiowej, o lepszych właściwościach użytkowych niż stosowane dotąd powłoki cynkowe. Obecnie wspieramy firmę w zarządzaniu trzecim projektem, dla którego pozyskaliśmy również dofinansowanie ze środków publicznych. Projekt ten niesie za sobą szereg korzyści, ponieważ przyczyni się do opracowania technologii o zmniejszonym negatywnym wpływie na środowisko naturalne.

W toku dwóch zakończonych projektów dla FAM:

  • przeprowadziliśmy 23 przetargi i 3 rozeznania rynku,
  • złożyliśmy 18 wniosków o płatność,
  • złożyliśmy 14 wniosków o zmianę i wszystkie zostały zatwierdzone pozytywnie,
  • przygotowaliśmy 3 raporty z prac B+R,
  • przeprowadziliśmy 4 wewnętrzne audyty,
  • przygotowaliśmy firmę oraz uczestniczyliśmy w 2 kontrolach NCBR, które każdorazowo przebiegały bez uwag.

FAM – dziękujemy za zaufanie! Jesteśmy przekonani, że przed nami jeszcze długie lata owocnej współpracy.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ