mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Kompleksowa strategia pozyskania środków z różnych źródeł finansowania

Kilka tygodni temu we współpracy z FI Group ukończyliśmy wielomiesięczny projekt dotyczący stworzenia kompleksowej strategii pozyskania środków publicznych z różnych źródeł finansowania. Naszym klientem był duży koncern z południowej Europy poszukujący możliwości finansowania dla swoich planów rozwojowych w różnych europejskich krajach, takich jak m.in. Hiszpania, Francja, Belgia, Rumunia czy Grecja. Przygotowana przez nas analiza obejmowała zarówno środki krajowe, środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz te dostępne w ramach funduszy unijnych w perspektywie na lata 2021-2027. W przygotowanej strategii zawarliśmy szczegółowe rekomendacje dotyczące rozwoju projektów i wyselekcjonowaliśmy obszary inwestycyjne o największym potencjale pozyskania dofinansowania, tak aby w skali międzynarodowej firma mogła skutecznie rozplanować realizację planowanych przedsięwzięć.

Obserwujemy ogromne zainteresowanie takim rodzajem usług wśród firm prowadzących działalność na wielu rynkach z różnych sektorów gospodarki. Przedsiębiorstwa potrzebują szytych na miarę strategii finansowania za pomocą dotacji swoich planów inwestycyjnych, a my chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Stale monitorujemy status wdrażania unijnego Funduszu Odbudowy oraz europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2021-2027 w wielu krajach i dostarczamy esencję merytoryczną niezbędną do podejmowania strategicznych decyzji.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ