mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy wspierający przedsiębiorstwa energochłonne

Pod koniec grudnia Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy o wartości 1,1 mld EUR, którego celem jest wsparcie przedsiębiorstw energochłonnych odczuwających szczególne trudności w obliczu wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych kryzysowych ram pomocy państwa, przyjętych na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej #TFUE – uznano w nich, że w całej gospodarce UE występują poważne zaburzenia. Będzie on zarządzany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Z pomocy w ramach programu będą mogły skorzystać MŚP oraz duże przedsiębiorstwa, które są przedsiębiorstwami energochłonnymi i które prowadzą swoją działalność w sektorach sklasyfikowanych jako szczególnie narażone na skutki obecnego kryzysu. Zaliczamy do nich m.in. takie branże jak: hutnictwo, ceramika, produkcja cementu czy nawozów (wyłączone są instytucje kredytowe i finansowe).

Warunki wsparcia

Aby otrzymać wsparcie, firmy muszą spełniać łącznie dwa następujące warunki:

  1. Koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3% wartości ich produkcji w 2021 r. lub 6% wartości produkcji w pierwszej połowie 2022 r.
  2. Co najmniej połowa ich przychodów lub wartości produkcji pochodziła z działalności w kodach PKD lub kodach PRODCOM wymienionych na liście sektorów szczególnie narażonych na skutki kryzysu, opracowanej przez Komisję Europejską.

Całkowita wartość dotacji dla jednego beneficjenta może wynieść do 50% kosztów kwalifikowalnych i nie może przekroczyć kwoty 4 mln EUR. Zwiększoną pomoc (w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych i kwoty 50 mln EUR) mogą otrzymać przedsiębiorstwa energochłonne ponoszące straty z działalności operacyjnej.

Pomoc w ramach programu przyznawana będzie do 31 grudnia 2023 r. Na razie nie znamy jeszcze bliższych szczegółów związanych z konkretnym harmonogramem czy wymaganą dokumentacją, jednak zachęcamy do śledzenia naszego profilu firmowego na Linkedinie oraz naszej strony internetowej – będziemy na bieżąco informować o rozpoczęciu naboru wniosków.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ