mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Już tylko miesiąc dzieli nas od zakończenia naboru wniosków w konkursie „Nowe technologie w zakresie energii II”

Do 30 czerwca 2022 r. można starać się o granty w ramach NTE II – konkursu wspierającego technologie, które zbliżą nas do neutralności klimatycznej ściśle połączonej z bezpieczeństwem energetycznym kraju i konkurencyjnością polskiej gospodarki w skali międzynarodowej.

Budżet konkursu NTE II wynosi 393 mln PLN i zostanie rozdysponowany w trzech obszarach tematycznych:

  • energetyka solarna (125,9 mln PLN),
  • energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów poprocesowych (125,9 mln PLN),
  • geotermia (141,2 mln PLN).

Przypominamy, że wybrane projekty będą realizowane w trzech fazach i w trakcie realizacji będą ze sobą konkurować, a wsparcie finansowe w kolejnych etapach otrzymają wyłącznie te projekty, które uzyskają pozytywną ocenę rezultatu poprzedniej fazy. Takie podejście wpisuje się w zasadę, że konkurencja sprzyja jakości, a wewnętrzna rywalizacja wśród beneficjentów może prowadzić do wypracowania jeszcze lepszych i bardziej innowacyjnych rozwiązań.

  • FAZA I - przygotowanie studium wykonalności - dofinansowanie do 100 tys. PLN
  • FAZA II - instalacja pilotażowa - dofinansowanie do 15 mln PLN
  • FAZA III - pełnoskalowa infrastruktura energetyczna - dofinansowanie do 80 mln PLN

Zważywszy na konieczność kompleksowego zaplanowania projektu, warto jak najszybciej przystąpić do opracowania dokumentacji aplikacyjnej we współpracy z naszymi ekspertami. Zachęcamy do kontaktu!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ