mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Jakie są korzyści z zastosowania ulgi B+R?

Ulga badawczo-rozwojowa (B+R) to instrument podatkowy, który umożliwia ponowne odliczenie wartości kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową od podstawy opodatkowania i tym samym zmniejszenie należnego do zapłaty podatku dochodowego. Prawidłowe zastosowanie ulgi B+R przyczynia się do osiągnięcia realnych oszczędności w firmie i pozwala przeznaczyć pieniądze na dodatkowe badania lub inwestycje. Co ważne, ulga B+R może być łączona z dotacjami i innymi instrumentami podatkowymi. Umożliwia odliczenie kosztów w części dotyczącej wkładu własnego przy projektach realizowanych z funduszy UE, a także może być łączona z innymi ulgami rozwojowymi. Wystąpi efekt synergii, który łączy korzyści z zastosowania dwóch rozwiązań.

Głównym celem ulgi B+R jest wspieranie podatników, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Oznacza to, że instrument ten jest adresowany także do przedsiębiorców, którzy rozszerzają swoją ofertę o całkiem nowe produkty lub wprowadzają na rynek ich ulepszone wersje. Dlatego też, jak wynika z naszego doświadczenia, przedsiębiorcy, którzy są przekonani, że nie prowadzą działalności badawczo-rozwojowej i nie korzystają z ulgi, często są w błędzie. To fałszywe przekonanie sprawia, że realne oszczędności w firmie przechodzą im koło nosa.

Planując działalność badawczo-rozwojową oraz skorzystanie z ulgi B+R, warto zacząć od dostosowania się do najlepszych praktyk w zakresie wewnętrznego raportowania wydatków. Audyt i wdrożenie zalecanych przez naszych doradców zmian pozwoli zoptymalizować i uporządkować kluczowe procesy w firmie pod kątem przyszłych rozliczeń. Zapraszamy do kontaktu!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ