mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

IPCEI Health - szansa na granty dla innowatorów w obszarze zdrowia

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zadeklarowało chęć współpracy na rzecz wspierania innowacyjnych projektów w obszarze zdrowia, w ramach tworzonej na poziomie europejskim inicjatywy IPCEI Health.

Mechanizm IPCEI (Important Projects of Common European Interest) umożliwia finansowanie projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju konkretnego sektora gospodarki europejskiej. Projekty składane w ramach IPCEI Health muszą charakteryzować się wysokim poziomem innowacyjności, przyczyniać się do paneuropejskiego wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy i poprawy konkurencyjności UE oraz wzmacniać autonomiczność i niezależność europejskiej gospodarki.

W nadchodzących tygodniach planowane jest ogłoszenie preselekcji krajowej dla projektów, które wpisują się w poniższy zakres tematyczny:

  • innowacyjne i proekologiczne technologie oraz procesy produkcji produktów leczniczych,
  • innowacje w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i choroby rzadkie, a także wyzwania w zakresie pojawiających się zagrożeń dla zdrowia,
  • rozwój terapii komórkowych i genowych, w tym procesów i technologii produkcji,
  • cyfrowe rozwiązania w obszarze zdrowia, wyrobów medycznych i medtech.

Dlaczego warto pomyśleć nad aplikowaniem o granty w ramach IPCEI Health? Przede wszystkim ze względu na niecodzienny poziom wsparcia, niedostępny w ramach innych instrumentów dotacyjnych – wysokość dofinansowania może objąć nawet do 100% kosztów kwalifikowanych.

Dotychczas instrument IPCEI wspierał branże takie jak technologie wodorowe, mikroelektronika, baterie oraz infrastruktura i usługi chmurowe. Mamy szerokie doświadczenie związane z aplikowaniem o granty w ramach tego mechanizmu – nasi eksperci byli odpowiedzialni zarówno za przygotowanie fiszek do odpowiednich ministerstw zajmujących się preselekcją projektów oraz przygotowanie pełnej dokumentacji notyfikacyjnej składanej na poziomie Komisji Europejskiej, jak również wspierali beneficjenta IPCEI w zakresie zasad realizacji rzeczowej i finansowej projektu, ze szczególnym uwzględnieniem procedur przetargowych.

Pomimo że oficjalny nabór nie został jeszcze uruchomiony, warto już teraz przystąpić do prac przygotowawczych. Zachęcamy do kontaktu z naszymi liderami, którzy pomogą ocenić koncepcję i potencjał projektu oraz udzielą wszelkich informacji niezbędnych w drodze po granty w ramach IPCEI Health.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ