mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

IPCEI Health – preselekcja innowacyjnych projektów w obszarze zdrowia

Ministerstwo Rozwoju i Technologii uruchomiło preselekcję innowacyjnych projektów w obszarze zdrowia w ramach tworzonej na poziomie europejskim inicjatywy IPCEI Health.

Mechanizm IPCEI (Important Projects of Common European Interest) jest jednym z najważniejszych instrumentów umożliwiających finansowanie projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju konkretnego sektora gospodarki europejskiej. Jego celem jest osiągnięcie niezależności Europy w kluczowych dla jej rozwoju łańcuchach wartości, a także wzmocnienie potencjału europejskiego przemysłu w obliczu globalnej konkurencji.

IPCEI Health koncentruje się na zapewnieniu Unii Europejskiej zintegrowanych łańcuchów dostaw, które umożliwią przedsiębiorcom opracowywanie i wytwarzanie innowacyjnych produktów (na przykład: leków, szczepionek, terapii i urządzeń medycznych), które są kluczowe w zapobieganiu kryzysom zdrowotnym czy zwalczaniu chorób wymagających nowych metod leczenia.

Nabór jest skierowany dla innowatorów, którzy opracowują projekty wpisujące się w jeden z poniższych obszarów tematycznych:

  • innowacyjne i ekologiczne technologie i procesy produkcji leków/produktów leczniczych,
  • innowacje w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i choroby rzadkie, a także wyzwania w zakresie pojawiających się zagrożeń dla zdrowia, które stanowią uzupełnienie działania Europejskiego Urzędu ds. Gotowości i Reagowania w Sytuacjach Kryzysowych w Ochronie Zdrowia),
  • opracowywanie terapii komórkowych i genowych, w tym procesów i technologii produkcyjnych.

Należy podkreślić, że projekty muszą charakteryzować się wysokim poziomem innowacyjności i pozytywnym wpływem na środowisko oraz przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności całego europejskiego przemysłu.

Warto rozważyć aplikowanie o granty w ramach IPCEI Health, ponieważ to jedyny instrument dotacyjny, w którym wysokość dofinansowania może objąć nawet do 100% kosztów kwalifikowanych. Ponadto otrzymanie grantu otwiera furtkę do dalszego rozwoju firmy – dofinansowanie pozwoli nawiązać współpracę z największymi europejskimi firmami i zapewnić stabilną pozycję w łańcuchach dostaw wielu gałęzi światowego przemysłu.

Nabór potrwa do 22 sierpnia 2022 r. – zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy udzielą wszelkich niezbędnych informacji oraz ocenią koncepcję i potencjał projektu w drodze po finansowanie w ramach IPCEI Health. Mamy duże doświadczenie związane z aplikowaniem o granty w ramach tego mechanizmu – nasi eksperci byli odpowiedzialni zarówno za przygotowanie fiszek do odpowiednich ministerstw zajmujących się preselekcją projektów oraz przygotowanie pełnej dokumentacji notyfikacyjnej składanej na poziomie Komisji Europejskiej, jak również wspierali beneficjenta IPCEI w zakresie zasad realizacji rzeczowej i finansowej projektu, ze szczególnym uwzględnieniem procedur przetargowych.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ