mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Wsparcie międzynarodowej ekspansji start-upu z branży food-tech

Po zdobyciu silnej pozycji na rodzimym rynku, start-up działający w branży gastronomicznej był zainteresowany identyfikacją i wykorzystaniem możliwości rozwoju na rynkach w regionie Morza Bałtyckiego.

Eksperci CIVITTA zostali zaangażowani do przeprowadzenia analizy atrakcyjności wybranych lokalizacji. Dzięki takiemu wsparciu klient mógł podjąć strategiczne decyzje dotyczące swoich kolejnych kroków na arenie międzynarodowej.

Ekspansja międzynarodowa jako kolejny etap rozwoju działalności

Prężnie działający oraz odnoszący coraz większe lokalne sukcesy start-up z branży food-tech potrzebował wsparcia doświadczonej firmy doradczej w zakresie opracowania strategii ekspansji międzynarodowej.

Wsparcie klienta w tym zakresie wymagało zgromadzenia i przeanalizowania danych, by znaleźć odpowiedzi na kilka kluczowych pytań:

 • Jakie rynki będą dla klienta najbardziej atrakcyjne?
 • Które z nich powinny być priorytetowe?
 • Jak wygląda obecna sytuacja na tych rynkach – jakie są możliwości, a jakie ryzyka?
 • Czy produkt / usługa klienta jest dobrze dopasowana do tych rynków czy wymaga modyfikacji?
 • Jaką strategię wejścia na poszczególne rynki wybrać?

Dla klienta kluczowe było uzyskanie eksperckich rekomendacji w zakresie rozwoju firmy na arenie międzynarodowej oraz praktycznego wsparcia tego procesu na wybranych rynkach.

Analiza atrakcyjności rynku jako wsparcie strategicznych decyzji biznesowych

Aby odpowiedzieć na potrzeby klienta, eksperci CIVITTA przeprowadzili kompleksową analizę rynku składającą się z dwóch kluczowych etapów:

1. Pierwszym z nich była analiza na poziomie makro kilkunastu potencjalnych dla klienta lokalizacji. Jej celem było zrozumienie ogólnej sytuacji rynkowej w badanych lokalizacjach oraz określenie poziomu ich atrakcyjności z punktu widzenia popytu i podaży. Analiza koncentrowała się na identyfikacji możliwości rozwoju w głównych miastach regionu Morza Bałtyckiego. Włączono do niej także – jako punkty referencyjne – lokalizacje, w których klient jest już obecny. W wyniku pierwszego etapu analizy zidentyfikowano 3 najbardziej atrakcyjne dla klienta obszary geograficzne, które poddano następnie szczegółowej analizie.

2. W drugim etapie projektu, wstępnie zidentyfikowane kierunki ekspansji o największym potencjale zostały poddane pogłębionej analizie. Skoncentrowała się ona na kilku najważniejszych zagadnieniach:

 • zrozumienie charakterystyki poszczególnych rynków w zakresie zachowań i preferencji konsumentów, sytuacji konkurencyjnej itp.,
 • określenie dostępnych szans / możliwości do wykorzystania, a także potencjalnych zagrożeń na poszczególnych rynkach,
 • identyfikacja potencjalnych partnerów lokalnych oraz klientów z segmentu B2B,
 • określenie najbardziej efektywnej strategii wejścia na poszczególne rynki.

Chcąc dostarczyć klientowi jak najbardziej wszechstronnej wiedzy o badanych rynkach, w projekcie wykorzystano kilka uzupełniających się źródeł:

 • raporty rynkowe i dane statystyczne,
 • wywiady z lokalnymi ekspertami rynku gastronomicznego,
 • wywiady z podmiotami obecnie działającymi na tych rynkach oraz z potencjalnymi klientami,
 • przykłady udanych i nieudanych ekspansji na badanych rynkach w ostatnich latach.

Praktyczne rekomendacje dotyczące strategii wejścia na nowe rynki

W wyniku zrealizowanego projektu klient otrzymał kompleksowy raport podsumowujący oba etapy projektu i prezentujący głównie wnioski płynące z analizy. Analitycy i konsultanci CIVITTA przedstawili także szereg praktycznych rekomendacji dotyczących możliwych strategii ekspansji wraz ze wskazaniem ich zalet oraz możliwych ryzyk. Dostarczony materiał stanowił wsparcie podczas podejmowania strategicznych decyzji biznesowych po stronie klienta.

Po zakończeniu projektu eksperci CIVITTA pozostali także do dyspozycji klienta, wspierając go w trakcie kolejnych podejmowanych kroków, m.in. organizując i uczestnicząc w spotkaniach z potencjalnymi lokalnymi partnerami.

Kluczem do udanej ekspansji międzynarodowej jest podejmowanie strategicznych decyzji na podstawie faktów i danych, a nie odczuć. Analitycy i badacze z CIVITTA doskonale rozumieją, jak skomplikowany i ważny jest to proces. Dlatego wspierają swoich klientów przez:

 • identyfikację rynków, o które warto rozszerzyć działalność,
 • kompleksową analizę potencjalnych rynków ekspansji,
 • opracowanie strategii wejścia na nowe rynki,
 • organizację wizyt, spotkań i badań na wybranych rynkach,
 • nawiązanie kontaktów i współprac na nowych rynkach.

Szukasz możliwości rozwoju dla swojej firmy na nowych rynkach? Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Ci w opracowaniu najlepszej strategii ekspansji!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ