mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Innovation Fund – szansa na dofinansowanie innowacyjnych technologii niskoemisyjnych

30 marca 2023 r. Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) ogłosiła kolejny nabór w ramach programu Innovation Fund. Jest to jeden z największych na świecie instrumentów wsparcia dla projektów demonstracyjnych innowacyjnych technologii niskoemisyjnych w branżach energochłonnych. W założeniu dofinansowane projekty mają przyczynić się do dekarbonizacji przemysłu i przybliżenia Unii Europejskiej do neutralności klimatycznej.

Wspierane obszary

Obszary wspierane w ramach Innovation Fund to:

  • innowacyjne technologie i procesy niskoemisyjne w gałęziach przemysłu energochłonnego,
  • wychwytywanie i utylizacja dwutlenku węgla (CCU),
  • budowa i eksploatacja wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS),
  • innowacyjne wytwarzanie energii odnawialnej,
  • magazynowanie energii.

Budżet i harmonogram

Budżet naboru wynosi 100 mln EUR, a aplikować o wsparcie mogą zarówno podmioty prywatne, publiczne, jak i ich konsorcja. Na realizację projektu można pozyskać dofinansowanie w formie dotacji pokrywającej do 60% kosztów kwalifikowalnych. Obecnie – w ramach ogłoszonego naboru – do 19 sierpnia 2023 r. można ubiegać się o dofinansowanie dla przedsięwzięć o nakładach poniżej 7,5 mln EUR (tzw. small-scale projects). Nabór dla projektów o większych nakładach (tzw. large-scale projects) spodziewany jest jesienią tego roku.

Kierunek polityki klimatycznej UE sprawia, że popyt na inwestycje i badania w obszarze niskoemisyjnych rozwiązań cały czas rośnie. Innovation Fund wiąże się z wysokimi wymogami dotyczącymi poziomu zaawansowania technologicznego projektu oraz jego potencjałem ekologicznym, jednak w zamian pozwala na pozyskanie środków finansowych na wdrożenie nowych technologii w warunkach rzeczywistych, a ten etap obarczony jest znacznymi nakładami inwestycyjnymi oraz istotnym ryzykiem niepowodzenia.

Nasze doświadczenie

W CIVITTA mamy szerokie zaplecze kompetencyjne i duże doświadczenie w ubieganiu się o granty bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Za nami już kilka naborów w programie Innovation Fund, a to pozwoliło nam na zdobycie cennego know-how związanego ze skutecznym przygotowaniem projektów do procedury aplikacyjnej oraz oczekiwaniami ekspertów oceniających aplikacje. Wszystkich potencjalnych wnioskodawców zapraszamy do kontaktu.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ