mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

INFOSTRATEG – dotacje na projekty bazujące na sztucznej inteligencji i algorytmach uczenia maszynowego

7 kwietnia ruszyła kolejna – szósta już – edycja konkursu #INFOSTRATEG, który wesprze przedsiębiorców i naukowców w rozwijaniu projektów bazujących na sztucznej inteligencji i algorytmach uczenia maszynowego. Głównym celem programu #INFOSTRATEG jest wykorzystanie technologii do rozwiązywania problemów istotnych z punktu widzenia społeczeństwa i gospodarki.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Tym razem konkurs wesprze projekty, które wpisują się w trzy obszary tematyczne. Pierwszy z nich dotyczy systemów rozpoznawania zdjęć satelitarnych i lotniczych i przeznaczono na niego 20 mln PLN. Kolejny obszar związany jest z automatyzacją rolnictwa i dotyczy selektywnej ochrony roślin. Budżet na projekty w tym zakresie tematycznym również wynosi 20 mln PLN. Ostatni – trzeci temat związany jest z rozpoznawaniem na filmie zachowań ludzkich i wesprze projekty, w wyniku których powstaną m.in. systemy wykorzystywane do analizy nagrań wideo. Na ten cel przeznaczono 30 mln PLN.

Beneficjenci i harmonogram

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, jednostek naukowych lub konsorcjów, w skład których mogą wchodzić maksymalnie 3 podmioty. Dofinansowanie może być udzielone na realizację projektów, które obejmują: badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Należy przy tym zaznaczyć, że projekt obligatoryjnie musi obejmować realizację eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

Nabór wniosków potrwa do 9 czerwca 2023 r. Wszystkich potencjalnych wnioskodawców zapraszamy do kontaktu!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ