mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Identyfikacja partnerów biznesowych na nowym rynku

Do firmy doradczej CIVITTA zgłosiła się firma poszukująca wsparcia w identyfikacji potencjalnych partnerów biznesowych w Niemczech.

Korzystając z dostępnych danych, analitycy CIVITTA dostarczyli klientowi kompletną bazę kilkudziesięciu firm zweryfikowanych pod względem zgodności prowadzonej działalności z wymaganiami klienta.

Poszukiwanie informacji o firmach działających na rynku

Ze względu na brak gotowych baz danych w analizowanym obszarze, klient potrzebował wsparcia w procesie przygotowania bazy firm działających na precyzyjnie zdefiniowanym rynku usług montażu obwodów drukowanych (PCB).

Analiza umożliwiająca wybór firm o odpowiednim profilu

Korzystając z danych dostępnych w różnych źródłach analitycy CIVITTA przygotowali listę wszystkich firm działających na wybranym rynku. Następnie na podstawie uzgodnionych z klientem kryteriów zidentyfikowali kilkudziesięciu największych graczy na analizowanym rynku. Dla wybranych podmiotów przygotowali pełną bazę danych zawierającą najistotniejsze informacje, takie jak dane adresowe, szczegółowy profil działalności oraz wyniki finansowe.

Kluczowe dane o potencjalnych partnerach w jednym pliku

Przygotowana przez CIVITTA baza zawierała wszystkie najistotniejsze informacje o wybranych podmiotach i pozwoliła klientowi podjąć dalsze decyzje biznesowe.

Przygotowanie zestawienia szczegółowych danych na temat głównych podmiotów działających na danym rynku może być elementem większego projektu lub odrębnym zadaniem. Warto rozważyć przygotowanie takiej bazy, poszukując partnerów biznesowych lub podmiotów do przejęcia albo chcąc lepiej poznać konkurencję na danym rynku.

Potrzebujesz doradztwa biznesowego lub badania rynku w zakresie pozyskania informacji o głównych graczach działających na Twoim rynku? Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w jaki sposób możemy pomóc w rozwoju Twojej firmy.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ