mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

HYDROSTRATEG – wydłużenie terminu na składanie wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedłużyło termin na składanie wniosków w konkursie „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” w ramach programu HYDROSTRATEG. Wnioskodawcy mają czas na złożenie aplikacji do 14 listopada 2022 r.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje trzy poniższe obszary.

  • Woda w środowisku: bioróżnorodność / bioproduktywność – NCBR dofinansuje projekty mające na celu opracowanie i wdrożenie systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji.
  • Woda w mieście – w tym obszarze tematycznym chodzi o projekty związane z retencją w systemach kanalizacji ogólnospławnej oraz w sieciach kanalizacji deszczowej.
  • Żegluga śródlądowa – temat ten dotyczy projektów w postaci demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych.

Nabór jest skierowany do konsorcjów. W ich skład mogą wchodzić przedsiębiorcy, jednostki naukowe, a także podmioty, które zastosują w praktyce rozwiązania będące wynikiem wspieranych projektów. Całkowity budżet konkursu wynosi 200 mln PLN, a maksymalna kwota dofinansowania projektu to 25 mln PLN, natomiast minimalna – 3 mln PLN.

Zapraszamy do kontaktu!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ