mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

HYDROSTRATEG – do końca października można ubiegać się o dofinansowanie

Przypominamy, że do 31 października 2022 r. trwa nabór wniosków w pierwszym konkursie w ramach programu HYDROSTRATEG, organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Głównym celem konkursu jest wdrożenie nowych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy efektywności użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.

HYDROSTRATEG swoim zakresem obejmuje trzy obszary tematyczne: woda w środowisku, woda w mieście oraz żegluga śródlądowa (szczegółowy opis wskazanych tematów znajduje się na naszej stronie internetowej). Alokację konkursu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju określiło w wysokości 200 mln PLN, a poziom dofinansowania projektu wynosi od 3 do 25 mln PLN. Beneficjenci mogą przeznaczyć otrzymaną dotację na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe.

Co ważne, nabór skierowany jest do konsorcjów naukowo-przemysłowych, a w ich skład mogą wchodzić przedsiębiorcy, jednostki naukowe, jak również podmioty, które zastosują w praktyce rozwiązania będące wynikiem wspieranych projektów. Należy przy tym zaznaczyć, że konsorcjum ubiegające się o dotację musi tworzyć co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa. W CIVITTA mamy duże doświadczenie w łączeniu badań naukowych z biznesem. Ze względu na różnorodną i międzynarodową sieć kontaktów oraz dużą liczbę zrealizowanych projektów w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych potrafimy skutecznie kojarzyć przedsiębiorców z odpowiednimi podmiotami naukowymi.

Wszystkich potencjalnych wnioskodawców zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ