mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Strategia rozwoju dla producenta placów zabaw

Działający w Europie Środkowo-Wschodniej producent wyposażenia placów zabaw dla dzieci poszukiwał najbardziej perspektywicznych kierunków ekspansji. Klient rozważał rozwój strategiczny przez wprowadzenie nowych produktów oraz docieranie do nowych grup klientów. W sferze jego zainteresowań był zarówno wzrost organiczny, jak i rozwój przez przejęcie innego przedsiębiorstwa.

Firma konsultingowa CIVITTA została zaangażowana do przygotowania analizy opartej o dane zastane oraz badanie rynku, dzięki którym klient mógł poznać opłacalne i wykonalne strategie wzrostu dla swojego przedsiębiorstwa.

Jaka jest najlepsza strategia rozwoju dla tej firmy

Klient działa na rynku komponentów placów zabaw i jest graczem międzynarodowym oferującym swoje produkty na bardzo wielu rynkach lokalnych, głównie europejskich i w USA. Jednocześnie właściciele i menedżerowie firmy są świadomi tego, że chcąc utrzymać obecne przewagi konkurencyjne, które umożliwiają zarówno dynamiczny wzrost przychodów, jak również osiąganie wysokiej i stabilnej rentowności operacyjnej, muszą szukać nowych kierunków i sposobów wzrostu oraz wzmacniania pozycji firmy na rynku.

W ramach opracowania strategii rozwoju dla klienta, konsultanci z CIVITTA skupili się na kilku obszarach kluczowych z punktu widzenia sprzedaży:

  • analiza i planowanie portfolio produktowego,
  • ocena potencjału poszczególnych segmentów klientów,
  • analiza kanałów dystrybucji, w tym uruchomienia działalności e-commerce (od podstaw lub przez przejęcie).

Ustrukturyzowanie zagadnień ważnych z punktu widzenia strategii rozwoju

Projekt doradczy przeprowadzony przez CIVITTA skupił się na kilku kluczowych pytaniach biznesowych:

  • Jak powinien wyglądać docelowy portfel produktów i baza klientów? Co oferują konkurenci? Czy przewagi konkurencyjne firmy są możliwe do utrzymania w czasie?
  • Czy obecne podejście do zarządzania pozwala na dalszy rozwój firmy? Jakie są priorytety poszczególnych członków zarządu i akcjonariuszy? Czy są oni zgodni w kluczowych obszarach decyzyjnych?
  • Jak zorganizować portfolio produktów, by wypracować dalszy dynamiczny wzrost? Jak zdywersyfikować działalność skupioną dotychczas na segmencie B2B i wejść na rynek B2C? Jaka powinna być struktura kanałów dystrybucji w każdej z opcji?

Praktyczne rekomendacje w obszarze rozwoju strategicznego

Dzięki zrealizowaniu tego projektu, klient otrzymał od konsultantów CIVITTA gotowe do wdrożenia rekomendacje w następujących obszarach:

  • uzgodnienie wspólnych priorytetów dla wszystkich akcjonariuszy i członków zarządu oraz reorganizacja zarządzania firmą w celu umożliwienia dalszego rozwoju firmy,
  • rozpoczęcie działalności w kanale e-commerce,
  • zidentyfikowanie firm interesujących z punktu widzenia transakcji przejęcia, której celem jest znaczne zwiększenie skali działalności,
  • znalezienie inwestora finansowego, który wesprze wzrost przez akwizycję.

Nawet dynamicznie rozwijająca się firma, która działa na bardzo konkurencyjnym rynku, może lepiej wykorzystać potencjał wzrostu swojej branży. Jednak decyzje o nowych inwestycjach muszą opierać się na rzetelnych danych oraz właściwych wnioskach opracowanych na ich podstawie.

CIVITTA jako jedna z nielicznych firm konsultingowych łączy kompetencje badania rynku i doradztwa biznesowego, dzięki czemu może skutecznie wspierać klientów w procesie budowania strategii rozwoju.

Zapraszamy do kontaktu – porozmawiajmy o rozwoju Twojej firmy!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ