mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

GOSPOSTRATEG – granty na innowacje wpisujące się w długofalową politykę państwa

W połowie maja Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dziewiąty konkurs w ramach programu GOSPOSTRATEG, którego głównym celem jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Dziewiąta edycja konkursu obejmuje cały zakres programu GOSPOSTRATEG, który podzielony został na cztery pułapki tematyczne:

  • średni dochód i przeciętny produkt,
  • brak równowagi,
  • demografia,
  • słabość instytucji.

W naborze na dofinansowanie mają szanse projekty obejmujące zagadnienia badawcze wpisujące się w długofalową politykę państwa, które pomogą zagospodarować luki w ważnych sektorach. Mogą przystąpić do niego konsorcja składające się wyłącznie z przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz podmiotów wdrażających, które zastosują w praktyce rozwiązania będące wynikiem wspieranych projektów (mogą to być między innymi fundacje, ministerstwa czy agencje wykonawcze).

Dofinansowanie można otrzymać na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych, przy czym te ostatnie są obowiązkowe. Wsparcie w ramach ogłoszonego naboru można otrzymać na projekty obejmujące poniższe fazy (projekt może obejmować fazę A i B bądź tylko fazę B).

FAZA A – finansowanie badań podstawowych, badań przemysłowych i prac rozwojowych

FAZA B – finansowanie wyłącznie prac przedwdrożeniowych

Budżet konkursu został określony na poziomie 80 mln PLN, a wnioski o dofinansowanie będzie można składać przez 3 miesiące – od 20 czerwca do 20 września 2022 r. Warto zaznaczyć, że maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 8 mln PLN, z kolei minimalna – 1 mln PLN.

Zapraszamy do kontaktu!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ