mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Elektromobilność w Polsce – finansowanie publiczne jest, więc dlaczego brakuje projektów?

Rozwój elektromobilności bez wątpienia wymaga dużych inwestycji i znacznych nakładów finansowych. Pomimo że Polska jest największym beneficjentem funduszy z Unii Europejskiej i prawdziwym ekspertem w ich wykorzystywaniu, to elektryfikacja sektora transportu przebiega wolniej niż na pozostałych rynkach europejskich – dotyczy to zarówno liczby rejestrowanych samochodów elektrycznych, jak i rozwiązań systemowych wspierających rozwój elektromobilności.

Jeśli mówimy o nowoczesnym zero lub niskoemisyjnym taborze komunikacji miejskiej, to środki w naszym kraju są wydawane efektywnie. Jednak niestety aktualnie mamy do czynienia z sytuacją, w której pomimo bardzo dużych inwestycji w pojazdy problem stanowi niedostosowana jeszcze infrastruktura do ładowania, która nie nadąża za ilością zakupywanego taboru. Czy da się to zmienić?

Z punktu widzenia systemu dystrybucji środków publicznych, system wsparcia inwestycji w infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych nie funkcjonuje równie efektywnie co system wsparcia inwestycji w tabor. Z naszego doświadczenia wynika, że podstawowym wyzwaniem dla rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych jest zarządzanie przez inwestorów procesem pozyskiwania licznych decyzji i pozwoleń administracyjnych, zarówno na etapie przygotowań do aplikowania o środki publiczne, jak i na etapie rozliczania się z otrzymanego i konsumowanego dofinansowania.

W odpowiedzi na pojawiające się wyzwania kilka miesięcy temu miała miejsce konferencja, organizowana przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, podczas której odbyła się dyskusja i wymiana doświadczeń w zakresie wpływu funduszy unijnych oraz badań naukowych na elektromobilność. Jednym z panelistów podczas tego wydarzenia był Przemysław Loranc, Associate Partner w CIVITTA Polska. Niedawno Centrum Unijnych Projektów Transportowych opublikowało na swojej stronie internetowej bardzo ciekawe podsumowanie wątków poruszanych podczas wydarzenia. W jednym z rozdziałów tej publikacji nasi eksperci przedstawiają swoje uwagi i obserwacje po naborach wniosków zakończonych w I kwartale 2022 r., próbując odpowiedzieć na pytanie, dlaczego brakuje projektów, skoro finansowanie publiczne jest dostępne. Zapraszamy do lektury – link TUTAJ.

Pozostając w sferze transportowej, przypominamy również o trwających kluczowych naborach dla sektora transportu.

  • Do 18 stycznia trwa konkurs w ramach instrumentu CEF, z budżetem w wysokości 5,12 mld EUR, który wesprze projekty rozwijające nową, zmodernizowaną i ulepszoną infrastrukturę transportową.
     
  • Natomiast do 31 stycznia przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem elektromobilności mogą wziąć udział w konkursie NFOŚIGW, który przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji tankowania wodoru.

Wszystkich potencjalnych wnioskodawców zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ