mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

EIC Accelerator – program wsparcia przełomowych rozwiązań

Zainteresowanie programem EIC Accelerator wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Jak informuje Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i MŚP (EISMEA), po drugim tegorocznym tzw. cut-off day w czerwcu Komisja Europejska wybrała 75 innowacyjnych podmiotów, które otrzymają łącznie blisko 400 mln EUR finansowania w formie dotacji i inwestycji kapitałowych. Równolegle do selekcji firm z czerwcowej rundy, 5 października zakończyła się kolejna – wpłynęło w niej 1092 pełnych wniosków, które są teraz oceniane.

EIC Accelerator to program skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż, w tym start-upów działających for-profit, pochodzących z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Instrument ten ma na celu wsparcie podmiotów, które wykazują wysoki potencjał do dynamicznego wzrostu, tworzą przełomowe rozwiązania mające wpływ na społeczeństwo oraz zamierzają je komercjalizować w skali co najmniej rynku europejskiego.

Aplikacja o dofinansowanie w ramach programu składa się z trzech etapów.

ETAP 1. – tzw. short application
W pierwszym etapie procedury wymagane jest złożenie wstępnego wniosku, który zawiera przekrojowe informacje o projekcie, pitch deck oraz 3-minutowe video. Nabór wniosków do pierwszego etapu jest ciągły, co oznacza, że aplikację można złożyć w dowolnym momencie i zwykle po 2-4 tygodniach Komisja Europejska informuje o uzyskanym wyniku. W przypadku pozytywnej oceny wnioskodawca ma możliwość złożenia właściwego wniosku w przeciągu 12 miesięcy. Wnioski ocenione negatywnie w pierwszym etapie mogą zostać poprawione i złożone ponownie. Po dwóch nieudanych próbach aplikowania o wsparcie następuje 12-miesięczny okres zamrożenia, podczas którego wnioskodawca nie może składać wniosków.

ETAP 2. – tzw. full application
W drugim etapie wymagane jest złożenie pełnego wniosku w określonych przedziałach czasowych naboru (tzw. cut-off day). Następnie wniosek jest oceniany przez ekspertów. W przypadku pozytywnej oceny wnioskodawca zaproszony jest na spotkanie z ekspertami.

ETAP 3. – panel ekspertów
Panel odbywa się w ciągu 10-12 tygodni od zakończenia naboru w ramach procedury full application po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku. Składa się z dwóch części – prezentacji oraz panelu Q&A.

Kolejny cut-off day w programie EIC Accelerator oczekiwany jest w styczniu 2023 r. Rozwój projektu, który ma szansę na otrzymanie dofinansowania, jest czasochłonny i wymaga szerokiego zaplecza kompetencyjnego, dlatego wszystkich potencjalnych wnioskodawców zapraszamy do współpracy z naszymi ekspertami, którzy pomogą efektywnie zarządzić całym procesem i znacznie zwiększyć szanse na sukces.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ