mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

EIC Accelerator – ostatni moment, aby zdążyć z pełną aplikacją jeszcze w tym roku

EIC Accelerator to program Europejskiej Rady ds. Innowacji, który jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż, w tym startupów działających for-profit. Przy zachowaniu szczególnych zasad o wsparcie mogą także ubiegać się osoby fizyczne i przedsiębiorstwa inne niż MŚP (zatrudniające do 500 pracowników).

Instrument ten przeznaczony jest dla podmiotów, które:

  • wykazują duży potencjał do wzrostu,
  • opracowują przełomowe rozwiązania mające wpływ na społeczeństwo w skali europejskiej i/lub globalnej,
  • mogą tworzyć nowe rynki i zakłócać funkcjonowanie istniejących już podmiotów,
  • rozwijają innowację wysokiego ryzyka i wymagają dużych nakładów finansowych w długim horyzoncie czasowym, zanim zaczną generować zyski, przez co są zbyt ryzykowne dla inwestorów prywatnych.

Budżet programu EIC Accelerator w 2022 roku wynosi 1,15 mld EUR. Obecnie możliwe jest ubieganie się o grant poprzez składanie wniosków wstępnych w trybie ciągłym w ramach procedury „short application”. Następnie, po uzyskaniu pozytywnej opinii ekspertów, należy złożyć pełną dokumentację w procedurze „full application” w wyznaczonym terminie – tzw. cut-off day.

Ostatni cut-off day w 2022 roku określono na 5 października. Biorąc pod uwagę czas potrzebny do przygotowania dokumentacji oraz uzyskania opinii unijnych ekspertów, aby zdążyć z pełną aplikacją jeszcze w tym roku, prace nad „short application” należy rozpocząć najpóźniej w lipcu. Zapraszamy do kontaktu – chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji na temat programu oraz pomożemy ocenić potencjał projektu w drodze po granty z Komisji Europejskiej.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ