mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

EIC Accelerator – granty dla innowatorów

EIC Accelerator to program akceleracyjny, realizowany ze środków Europejskiej Rady ds. Innowacji, skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich branż, w tym start-upów działających for-profit, pochodzących z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Przy zachowaniu szczególnych zasad, o wsparcie mogą także ubiegać się osoby fizyczne i przedsiębiorstwa inne niż MŚP (tzw. MID-CAPS zatrudniające do 500 pracowników).

Instrument przeznaczony jest dla podmiotów, które wykazują wysoki potencjał do dynamicznego wzrostu, tworzą przełomowe rozwiązania (technologię, produkt lub usługę) oraz zamierzają je komercjalizować w skali co najmniej rynku europejskiego.

W konkursie o dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty, które opracowują rozwiązania cechujące się wysokim poziomem zaawansowania technologicznego oraz biznesowego (min. 5/6 TRL i BRL), co oznacza, iż posiadają prototyp rozwiązania i w momencie aplikowania o wsparcie znajdują się w fazie bezpośrednio poprzedzającej demonstrację prototypów w warunkach odzwierciedlających warunki rzeczywiste.

EIC Accelerator to doskonały instrument wsparcia dla podmiotów, które rozwijają innowacje wysokiego ryzyka, mogą wpływać lub kształtować istniejące uwarunkowania rynkowe, a także wymagają znacznych nakładów finansowych na realizację, przez co mogą być zbyt ryzykowne dla inwestorów prywatnych.

NABORY

W programie EIC Accelerator wyróżnia się dwa rodzaje aplikacji:

  • Accelerator Open, w którym nie ma narzuconych obszarów tematycznych – to przedsiębiorca sam określa temat, w ramach którego składa wniosek.
  • Accelerator Challenge, który wpiera startupy i MŚP opracowujące rozwiązania w ramach wskazanych obszarów strategicznych. W 2021 r. były to innowacje związane z Europejskim Zielonym Ładem oraz technologie cyfrowe i zdrowotne. Jak informuje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, w 2022 r. zostaną ogłoszone wyzwania o zbliżonej tematyce.

FINANSOWANIE

W ramach EIC Accelerator dostępne jest finansowanie mieszane, w różnych proporcjach, składające się z:

  • grantu – kwota dofinansowania w wysokości do 2,5 mln EUR, obejmująca 70% kosztów kwalifikowalnych,

i/lub

  • komponentu inwestycyjnego – finansowanie kapitałowe w wysokości od 0,5 do 15 mln EUR. Finansowanie jest przeznaczone na działania powyżej TRL 8, w tym szczególności na komercjalizację i skalowanie rozwiązania.

PROCES APLIKACJI

ETAP 1.

Pierwszy etap procedury aplikacyjnej (short application) wymaga złożenia wstępnego wniosku o dofinansowanie zawierającego przekrojowe informacje o projekcie, pitch deck oraz 3 - minutowego video. Nabór wniosków do pierwszego etapu jest ciągły, co oznacza, że aplikację można złożyć w każdym momencie i po 4-6 tygodniach Komisja Europejska informuje o uzyskanym wyniku. W przypadku pozytywnej oceny wnioskodawca ma możliwość złożenia właściwego wniosku w przeciągu 12 miesięcy.

Wnioski ocenione negatywnie mogą zostać poprawione i złożone ponownie. Po dwóch nieudanych próbach aplikowania o wsparcie w ramach short application następuje okres zamrożenia trwający 12 miesięcy, podczas którego wnioskodawca nie może składać wniosków.

ETAP 2.

Drugim etapem procedury aplikowania o wsparcie (full application) jest złożenie pełnego wniosku w określonych przedziałach czasowych naboru (tzw. cut-off day). Następnie w ciągu ok. 6 tygodni wniosek jest oceniany przez ekspertów. W przypadku pozytywnej oceny wnioskodawca zaproszony jest do panelu z jury.

ETAP 3.

Trzecim etapem jest panel ekspertów, który odbywa się w ciągu 10-12 tygodni od zakończenia naboru w ramach procedury full application po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku. Składa się z dwóch części – prezentacji oraz panelu Q&A.

Obecnie możliwe jest składanie wniosków wstępnych, a najbliższy termin na złożenie pełnego wniosku (tzw. cut-off day) to 23 marca 2022 r. Zachęcamy do kontaktu z naszymi liderami, którzy udzielą szczegółowych informacji, pomogą ocenić potencjał projektu i zapewnią wsparcie w procedurze aplikacyjnej. W CIVITTA mamy doświadczenie i sukcesy w pozyskiwaniu grantów w ramach EIC Accelerator – w minionym roku nasi koledzy z biura w Rumunii i na Ukrainie pozyskali dofinansowanie dla rumuńskiej firmy .lumen produkującej okulary dla osób niewidomych.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ