mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

EIC Accelerator – 1,13 mld EUR na rozwój przełomowych innowacji

Komisja Europejska przyjęła program prac Europejskiej Rady ds. Innowacji na 2023 rok, co otwiera nowe możliwości finansowania dla podmiotów, które tworzą przełomowe rozwiązania.

Czym jest EIC Accelerator?

Flagowym instrumentem wsparcia Europejskiej Rady ds. Innowacji jest EIC Accelerator – program skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż, w tym start-upów działających for-profit, pochodzących z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Instrument ten ma na celu wsparcie podmiotów, które:

  • wykazują wysoki potencjał do dynamicznego wzrostu,
  • tworzą przełomowe rozwiązania mające wpływ na społeczeństwo oraz
  • zamierzają je komercjalizować w skali co najmniej rynku europejskiego.

Jak wygląda proces aplikowania o dotacje z programu EIC Accelerator?

W programie EIC Accelerator wyróżnia się dwa rodzaje aplikacji:

  • Accelerator Open, w którym nie ma narzuconych obszarów tematycznych – to przedsiębiorca sam określa temat, w ramach którego składa wniosek.
  • Accelerator Challenge, który wpiera startupy i MŚP opracowujące rozwiązania w ramach wskazanych obszarów strategicznych (w 2023 roku będą to: biomarkery nowotworowe, dekontaminacja w celu zarządzania pandemią, magazynowanie energii, inicjatywa Nowy Europejski Bauhaus, komponenty kwantowe lub półprzewodnikowe, odporność rolnictwa, technologie i usługi kosmiczne).

W 2023 roku budżet programu EIC Accelerator wyniesie 1,13 mld EUR, a przedziały czasowe naboru (tzw. cut-off days) zostały określone na:

  • 11 stycznia (tylko Accelerator Open),
  • 22 marca,
  • 7 czerwca,
  • 4 października.

Dlaczego warto rozważyć aplikowanie o granty w ramach EIC Accelerator?

EIC Accelerator to doskonały instrument wsparcia dla podmiotów, które rozwijają innowacje wysokiego ryzyka, mogą wpływać lub kształtować istniejące uwarunkowania rynkowe, a także wymagają znacznych nakładów finansowych na realizację, przez co mogą być zbyt ryzykowne dla inwestorów prywatnych. Rozwój projektu z szansą na otrzymanie dofinansowania jest czasochłonny i wymaga szerokiego zaplecza kompetencyjnego, dlatego wszystkich potencjalnych wnioskodawców zapraszamy do podjęcia współpracy z naszymi ekspertami.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ