mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Due diligence start-upu dla funduszu inwestycyjnego

Firma doradcza CIVITTA została zaangażowana przez fundusz inwestycyjny specjalizujący się we wspieraniu start-upów w celu przeprowadzenia rynkowej i technicznej analizy due diligence w stosunku do rozważanej inwestycji – nowego przedsiębiorstwa oferującego rozwiązanie z zakresu sortowania śmieci biurowych połączone z grywalizacją dla pracowników.

Due diligence start-upu

Polski fundusz zalążkowy, który skupia się na wspieraniu innowatorów pracujących nad rozwiązaniami związanymi z branżą energetyczną, zaprosił firmę doradczą CIVITTA do udziału w swoim nowym przedsięwzięciu.

Konsultanci z CIVITTA mieli za zadanie przeprowadzić rynkową i techniczną analizę due diligence. Celem projektu było zweryfikowanie założeń opracowanych przez start-up, takich jak:

 • skłonność użytkowników do korzystania z oferowanego rozwiązania,
 • wielkość rynku i jego potencjał wzrostu,
 • założenia finansowe i zainteresowanie rozważanym modelem subskrypcji.

Doradcy z CIVITTA przedstawili funduszowi inwestycyjnemu konkretne rekomendacje dotyczące możliwych ścieżek rozwoju analizowanego przedsiębiorstwa, a także wskazali, jakie najważniejsze aspekty należy wziąć pod uwagę przy tej konkretnej inwestycji.

Realizacja ustrukturyzowanego projektu due diligence przez niezależnego, zewnętrznego konsultanta jest dobrą praktyką i nieodłącznym elementem analizy inwestycji przez profesjonalnych inwestorów. Zapewnia rzetelne i bezstronne opinie, a także pomaga zidentyfikować zagrożenia i przygotować rozwiązania ograniczające ryzyko inwestycji.

Szczegółowa analiza działalności operacyjnej i technologii

Analiza due diligence została przeprowadzona przez konsultantów z CIVITTA w dwóch głównych obszarach: rynek i technologia.

Kluczowe elementy analizy due diligence w odniesieniu do rynku obejmowały:

 • najważniejsze cechy produktu, jego słabe i mocne strony,
 • wielkość docelowego rynku,
 • profil klienta,
 • szanse i zagrożenia,
 • konkurencyjne rozwiązania,
 • strategię wejścia na rynek,
 • identyfikację ryzyk i opracowanie sposobów ich minimalizowania.

Najważniejsze elementy analizy due diligence w obszarze technologii obejmowały:

 • rozwiązania budujące przewagę technologiczną,
 • wykonalność i czas potrzebny na wdrożenie rozwiązania,
 • obszary zastosowania analizowanej innowacji.

Projekt został zrealizowany z wykorzystaniem metody triangulacji informacji zebranych z różnych źródeł, takich jak:

 • założenia i szacunki wykonane przez start-up,
 • publicznie dostępne dane statystyczne,
 • raporty branżowe,
 • wywiady z ekspertami przeprowadzone przez zespół badawczy CIVITTA.

Kluczowe informacje i wnioski dla funduszu inwestycyjnego

W wyniku tego projektu doradczego nasz klient otrzymał wszystkie dane niezbędne do podjęcia jak najlepszej decyzji inwestycyjnej.

Raport końcowy dostarczony przez konsultantów z CIVITTA był kompleksową analizą skoncentrowaną na najważniejszych wnioskach i rekomendacjach dotyczących rozważanej innowacji. Celem raportu było wsparcie komitetu inwestycyjnego w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnej.

Skontaktuj się z nami, by przeprowadzić analizę due diligence i zwiększyć szansę na sukces inwestycji rozważanej przez Twoją firmę!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ