mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Due diligence start-upu z branży energetycznej

Fundusz zalążkowy inwestujący w innowacyjne przedsiębiorstwa z branży energetycznej zwrócił się do firmy doradczej CIVITTA z projektem dotyczącym analizy rynkowej oraz technologicznej (due diligence) innowacyjnego start-upu, z którym prowadził dialog o potencjalnym zaangażowaniu kapitałowym w celu udzielenia wsparcia dla dalszego rozwoju.

Tego typu ustrukturyzowana analiza due diligence realizowana przez doświadczoną firmę doradczą jest kluczowym elementem procesów inwestycyjnych realizowanych przez ten fundusz.

Analiza due diligence innowacyjnego start-upu z branży energetycznej

Nasz regularny klient, polski fundusz zalążkowy skupiony na wspieraniu regionalnych innowatorów z branży energetycznej, zwrócił się do CIVITTA w celu przeprowadzenia rynkowej oraz technologicznej analizy due diligence. Analizie miała zostać poddana spółka start-up z branży energetycznej, która oferowała nowoczesne rozwiązanie dotyczące zarządzania ciepłem w pomieszczeniu bazujące na właściwościach PCM (Phase Change Material).

Głównym celem tego projektu konsultingowego było zweryfikowanie przedsięwzięcia z kilku kluczowych perspektyw:

 • świadomości i potrzeby klienta w kontekście wybranego rozwiązania,
 • potencjału rynku,
 • możliwości skalowania analizowanego rozwiązania,
 • istniejących na rynku rozwiązań konkurencyjnych.

W ramach projektu klient oczekiwał również eksperckich rekomendacji w zakresie rozwoju analizowanej firmy oraz rozważanej inwestycji.

Ustrukturyzowana analiza potencjału biznesowego oraz technologii

Praca konsultantów z CIVITTA skupiona była na dwóch zasadniczych dla klienta obszarach: rynek oraz technologia.

W zakresie rynku przeanalizowaliśmy:

 • cechy innowacyjnego produktu, jego silne i słabe strony,
 • wielkość całego rynku oraz potencjalnie adresowalnej jego części,
 • segmenty klientów docelowych,
 • szanse i zagrożenia płynące z otoczenia rynkowego,
 • konkurencję,
 • proponowaną strategię dotarcia do rynku,
 • główne ryzyka i możliwości zarządzenia nimi.

W zakresie technologii przeanalizowaliśmy:

 • szczególne, innowacyjne cechy produktu,
 • wykonalność technologiczną innowacji,
 • potencjalne obszary zastosowania.

Przeprowadzona analiza due diligence bazowała na triangulacji informacji płynących z trzech źródeł:

 • założenia i kalkulacje zaprezentowane przez założycieli start-upu,
 • analiza danych statystycznych i raportów rynkowych,
 • wywiady eksperckie.

Główne wnioski i rekomendacje dla komitetu inwestycyjnego

Projekt został podsumowany finalnym raportem, który w zwięzły sposób prezentował główne wnioski płynące z analizy due diligence orazpraktyczne rekomendacje w zakresie rozwoju innowacji. Raport został zaprezentowany podczas spotkania komitetu inwestycyjnego jako ważny punkt widzenia w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnej.

Proponowane przez konsultantów z CIVITTA podejście w zakresie analizy potencjalnej inwestycji zapewnia klientom niezależną ocenę atrakcyjności inwestycyjnej wybranego przedsięwzięcia w elastycznym – dostosowanym do zapotrzebowania – modelu współpracy.

Szukasz wiarygodnej i niezależnej oceny dotyczącej rozważanej przez Twoją firmę inwestycji? Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy wesprzeć Twoją firmę w tym procesie!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ