mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Dotacje dla operatorów systemu dystrybucyjnego

W ramach wsparcia realizacji celów polityki energetyczno-klimatycznej UE do roku 2030 uruchomiono nowy instrument dla 10 krajów o największych wyzwaniach związanych z redukcją emisji CO2 – Fundusz Modernizacyjny. Operatorem Funduszu w Polsce jest NFOŚiGW, który z końcem czerwca ogłosił nowy konkurs w ramach programu priorytetowego „Elektroenergetyka - Inteligentna infrastruktura energetyczna”.

Konkurs ten skierowany jest do operatorów systemu dystrybucyjnego i dotyczy rozwoju inteligentnej infrastruktury energetycznej, która pozwoli na szeroką, wielostronną komunikację wszystkich stron procesu dystrybucji energii elektrycznej poprzez instalację u odbiorców końcowych liczników zdalnego odczytu, tzw. liczników inteligentnych (AMI) wraz z infrastrukturą informatyczno-zarządczą. Jak zakłada NFOŚiGW, efektem końcowym projektów wybranych w naborze ma być optymalizacja pracy sieci, szybsza obsługa procesów rynku energii elektrycznej i umożliwienie wdrażania mechanizmów DSR (Demand Side Response).

W ramach konkursu można pozyskać:

  • dotację w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych na działania związane z zakupem (bez kosztów instalacji) liczników zdalnego odczytu (inteligentnych liczników AMI),
  • dotację w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych na działania związane z instalacją liczników, dostosowaniem niezbędnej infrastruktury energetycznej, telekomunikacyjnej lub technicznej wymaganej do prawidłowego funkcjonowania tego licznika u odbiorcy końcowego oraz dotyczących kosztów oprogramowania, w tym systemów pomiarowych czy systemów zdalnego odczytu.

Budżet ogłoszonego naboru wynosi 200 mln PLN, a wnioski można składać w trybie ciągłym do 16 września 2022 r. lub do wyczerpania alokacji. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ