mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Dofinansowanie budowy lub przebudowy stacji tankowania wodoru

Już 1 listopada 2022 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Dzięki niemu w całej Polsce ma powstać sieć ponad 17 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji wodoru.

Ogłoszony w tym miesiącu przez NFOŚiGW nabór przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji tankowania wodoru, wykorzystującej niskoemisyjny wodór, wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą oraz zbiornikami magazynowymi. NFOŚiGW dofinansuje do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Budżet konkursu wynosi ponad 29,9 mln PLN.

Nabór potrwa do 31 stycznia 2023 r. Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem transportowej infrastruktury niskoemisyjnej zapraszamy do kontaktu!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ