mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Dodatkowa szansa na dofinansowanie projektów w ramach RPO Województwa Mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaktualizował harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2023 rok. Oznacza to, że przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa mazowieckiego mają dodatkową szansę na pozyskanie dofinansowania na projekty inwestycyjne i badawczo-rozwojowe. Zgodnie z przyjętą uchwałą już w styczniu 2023 r. zostaną ogłoszone ostatnie konkursy w ramach działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” oraz działania 3.3 „Innowacje w MŚP”.

Jakie przedsięwzięcia mają szanse na pozyskanie dofinansowania?

Nabory wniosków w ramach działania 1.2, dla których szacowany budżet wynosi łącznie 4 mln PLN, dotyczą:

  • projektów badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie nowych produktów, procesów lub usług bądź też wprowadzenia ulepszeń do istniejących już rozwiązań,
  • tworzenia lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego, czyli inwestycji w infrastrukturę i technologie, które są niezbędne do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Z kolei działanie 3.3 skierowane jest wyłącznie do podmiotów z sektora MŚP, które planują wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów czy usług. W ramach tego konkursu budżet określono w wysokości 30 mln PLN.

Nowa perspektywa finansowa

Jak informuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych, do końca grudnia zostaną również przedstawione konkursy w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 planowane na pierwsze półrocze 2023 roku. Niezależnie od tego warto jednak rozważyć aplikację do naborów dla Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i zastanowić się, czy Państwa plany rozwojowe wpisują się w ich zakres tematyczny. Z naszego doświadczenia wynika, że ogłaszając ostatnie konkursy w ramach poprzedniej perspektywy finansowej, instytucje często przyspieszają proces oceny, przez co ryzykowne decyzje inwestycyjne uwarunkowane finansowaniem publicznym będzie można podejmować szybciej. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ