mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Co trzeba wiedzieć o uldze B+R?

Każda firma, która odprowadza podatek PIT lub CIT oraz wprowadza nowe procesy, produkty czy usługi lub ulepsza te już istniejące, może skorzystać z atrakcyjnego mechanizmu wsparcia swojej działalności.

Ulga badawczo-rozwojowa (B+R), bo o niej mowa, to działający od 2016 r. instrument podatkowy, który umożliwia ponowne odliczenie wartości kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową od podstawy opodatkowania i tym samym zmniejszenie należnego do zapłaty podatku dochodowego. W przypadku ulgi B+R odliczenie odbywa się dwukrotnie – za pierwszym razem odliczane są koszty działalności badawczo-rozwojowej jako koszty uzyskania przychodu. Następnie odlicza się kolejne 100% lub 200% kosztów kwalifikowanych (w zależności od tego, z jaką kategorią kosztów mamy do czynienia) od obliczonej już podstawy opodatkowania, pomniejszając ją i tym samym zmniejszając kwotę należnego podatku do zapłacenia. Dzięki temu każdy wydatek związany z działalnością badawczo-rozwojową jest liczony dwukrotnie jako koszt podatkowy.

Najczęstszą barierą, z powodu której przedsiębiorcy nie korzystają z ulgi B+R, jest przekonanie, że ich firma nie prowadzi działalności badawczo-rozwojowej. W praktyce często okazuje się, że takie przekonanie jest błędne, ponieważ działalność kwalifikująca się do skorzystania z ulgi polega na opracowywaniu i wprowadzaniu nowych lub ulepszonych produktów czy metod produkcji co najmniej w skali przedsiębiorstwa. Warto również podkreślić, że wyniki prowadzonej działalności nie mają tutaj znaczenia, dlatego ulgę B+R można uzyskać również na projekty, które nie zakończyły się sukcesem lub wciąż są w trakcie realizacji.

Kluczem do skorzystania ze wsparcia jest prawidłowe określenie działań badawczo-rozwojowych oraz kosztów kwalifikowanych, które stanowią podstawę do skorzystania z ulgi. Tematyka ulgi B+R wymaga kompleksowego podejścia i wyjścia poza ramy prawno-podatkowe podczas analizy działalności przedsiębiorstwa. Warto zatem rozważyć skorzystanie z wiedzy i doświadczenia specjalistów, którzy pomogą w poszukiwaniu obszarów działalności firmy spełniających definicję prac badawczo-rozwojowych, co może przełożyć się na realne oszczędności.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ