mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

CIVITTA, EasyBusiness i CER z Ukrainy publikują badanie na temat kosztów wojny dla Rosji i sposobów wsparcia Ukrainy

Od rozpoczęcia rosyjskiego ataku na Ukrainę na pełną skalę minęło już 9 dni. Dziś, dziewiąty dzień z rzędu, Ukraińcy odważnie i z oddaniem walczą w wojnie, która dotyczy nie tylko tego kraju, ale także bezpieczeństwa Europy i świata.

Wielu ekspertów, ekonomistów i konsultantów połączyło siły na platformie Center for Economic Recovery, aby informować społeczność międzynarodową o wydarzeniach z wojny Rosji z Ukrainą.

Eksperci z firm CIVITTA i EasyBusiness dołączyli do grupy roboczej koordynowanej przez CER i przeprowadzili szybką ocenę kosztów wojny dla gospodarek Rosji i Ukrainy, a także przygotowali zestawienie, w jaki sposób społeczność międzynarodowa może pomóc Ukrainie przetrwać i wygrać tę wojnę.

Już w ciągu pierwszych 4 dni wojny rosyjska gospodarka poniosła straty, które cofnęły jej rozwój o kilkadziesiąt lat:

  • Według najbardziej ostrożnych szacunków, same bezpośrednie straty wojenne (tj. zlikwidowany sprzęt wojskowy i personel) kosztowały Rosję około 7 mld USD. W ciągu pierwszych 4 dni wojny tylko straty w postaci życia ludzi będą kosztować ten kraj ponad 2,7 mld USD w formie utraconego PKB w nadchodzących latach (to również są bardzo ostrożne szacunki). Całkowity dzienny koszt wojny dla Rosji prawdopodobnie przekroczy 20-25 mld USD, uwzględniając logistykę, personel, wystrzeliwanie rakiet itp.
  • Sektor finansowy Rosji poniósł nieodwracalne straty w wyniku nałożonych na ten kraj sankcji. Rosyjskie firmy szybko tracą kapitalizację rynkową. Nowe ograniczenia w obrocie obligacjami rządowymi i zamrożenie aktywów banku centralnego bardzo utrudniają rosyjskim władzom utrzymanie stabilności makroekonomicznej i obsługę długu państwowego. Świat ma jednak wciąż wiele kolejnych narzędzi ograniczających rosyjską gospodarkę, a mianowicie całkowite (a nie tylko częściowe) odłączenie tego kraju od SWIFT oraz wykluczenie rosyjskich firm z zagranicznych rynków kapitałowych – te działania jeszcze przed nami.
  • Ograniczenia w handlu mają znaczący wpływ na zależną od energii gospodarkę Rosji. Na Nord Stream 2 nałożono już sankcje prowadzące do utraty przyszłych przychodów. Zakaz importu produktów high-tech zniszczy łańcuchy wartości i konkurencyjność Rosji, ale tylko w perspektywie średnio- i długoterminowej. Także w tym obszarze świat może podjąć jeszcze dalej idące decyzje – ograniczenia logistyczne (m.in. zamykanie portów i lotnisk dla rosyjskich statków i samolotów) oraz embargo na ropę i gaz byłyby logicznymi kolejnymi krokami. Samo embargo może kosztować Rosję do 142,8 mld USD w formie utraconych dochodów.
  • I wreszcie wojna spowoduje, że ucierpią zwykli obywatele Rosji. Ze względu na spadek rubla, ich realne dochody spadły już ponad dwukrotnie. Wraz z zamrożeniem aktywów banku centralnego Rosja prawdopodobnie stanie w obliczu największego kryzysu w swojej historii. Rosja już jest państwem wyobcowanym – ograniczone połączenia lotnicze, brak wydarzeń sportowych, zakaz korzystania z flag i hymnów na wielu imprezach, zagraniczne firmy dobrowolnie zrywające więzi z Rosją itp. Wizerunek tego kraju prawdopodobnie będzie miał wpływ na jego obywateli, sprawiając, że będą postrzegani jako pariasi globalnej cywilizacji.

Jednocześnie Ukraina potrzebuje wsparcia społeczności międzynarodowej, aby przezwyciężyć skutki wojny. Gospodarka Ukrainy, która dopiero zaczęła podnosić się po skutkach pandemii COVID-19, stoi teraz w obliczu jeszcze większego zagrożenia. Zachęcamy więc podmioty międzynarodowe do udzielenia Ukrainie pomocy w rozwiązaniu kryzysu humanitarnego, wsparcia wojskowego, a także pomocy finansowej w celu stabilizacji jej sytuacji gospodarczej.

Więcej informacji z badania można znaleźć w poniższym raporcie:

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ