mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Model biznesowy dla komunikatora internetowego przeznaczonego dla B2B

Firma doradcza CIVITTA została zaangażowana przez producenta rozwiązań IT do wsparcia opracowania rentownego modelu biznesowego dla nowej platformy komunikacyjnej w segmencie B2B.

Komercjalizacja projektu komunikatora internetowego

Klient zaprojektował i opracował w pełni funkcjonalną platformę służącą do komunikacji internetowej w czasie rzeczywistym. Została ona przygotowana w taki sposób, by mogła być wykorzystywana przez szeroką gamę klientów biznesowych – jako wewnętrzna platforma komunikacyjna dla pracowników oraz jako kanał komunikacji z klientami. Klient zdawał sobie sprawę z tego, że istnieje wiele możliwości wprowadzenia produktu na rynek i wiele strategii komercjalizacji. Chcąc wybrać optymalny model biznesowy, potrzebował m.in. analizy otoczenia konkurencyjnego.

Mapowanie i benchmarking konkurencji

Konsultanci z CIVITTA skupili się na mapowaniu konkurencji, by dzięki temu zidentyfikować większość podobnych firm i produktów funkcjonujących na rynku. Finalny raport z analizy prezentował głównych konkurentów podzielonych na segmenty wg cech produktu, branży odbiorców, modelu biznesowego (sprzedaż pod własną marką oraz white-label) oraz możliwości integracji z zewnętrznymi programami itp.

Mapowanie konkurencji często prowadzi do zdobycia szerszej wiedzy niż analiza otoczenia konkurencyjnego, ponieważ wiele firm definiuje konkurencję w bardzo wąskim ujęciu, tracąc z oczu ważne firmy i produkty, które mogą zmienić układ sił na rynku.

Szczegółowa analiza komunikatorów B2B dostępnych na rynku

W wyniku projektu zrealizowanego przez CIVITTA klient poznał dostępne na rynku rozwiązania konkurencyjne, przewagi i mocne strony każdego z rozwiązań oraz zastosowane w ich przypadku modele biznesowe. Dane te stały się podstawą do opracowania optymalnego modelu sprzedaży.

Opierając się na systematycznym podejściu zaproponowanym przez CIVITTA, klient był także w stanie pracować nad rozwojem produktu i dostosowywaniem go do wymagań rynkowych, by w ten sposób wyprzedzić konkurencję.

Szukasz modelu biznesowego dla nowego produktu / usługi? Chcesz zoptymalizować obecną strategię sprzedaży? Skontaktuj się z nami!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ