mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Już 2 sierpnia 2023 r. rozpocznie się konkurs „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW), organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy otrzymają wsparcie w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 – koncepcji nowoczesnego podejścia do produkcji, opartej na wykorzystaniu zaawansowanych technologii cyfrowych i automatyzacji procesów.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzący działalność gospodarczą na terenie makroregionu Polski Wschodniej, obejmującego województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego, stoją przed szansą na wdrożenie innowacji w swoich procesach produkcyjnych, co pozwoli im m.in. na zwiększenie efektywności czy jakości wytwarzanych produktów.

Na co można pozyskać dotację?

Dofinansowanie w naborze można pozyskać na:

  • audyt technologiczny oraz opracowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0,
  • działania inwestycyjne takie jak zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania,
  • wsparcie procesu instalacji i wdrożenia nabytych aktywów poprzez szkolenia i doradztwo.

Budżet i harmonogram konkursu

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 100 mln PLN, a firmy mogą wnioskować o dotację w wysokości do 3 mln PLN. Wnioski można składać do 25 października 2023 r. Zapraszamy do kontaktu!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ