mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Jak pomogliśmy Asseco zrozumieć bankowość w korporacjach

Asseco Poland potrzebowało zrozumieć nastawienie zarządów oraz ekspertów ze szczebla operacyjnego (dyrektorzy finansowi, główni księgowi) do tradycyjnych oraz nowych technologii w bankowości.

Odpowiedzi od 257 respondentów (w tym 38 członków zarządu spółek uzyskujących roczne obroty powyżej 100 mln PLN) dały kompleksowy przegląd opinii o usługach bankowych i oczekiwaniach wobec banków. Przedstawiły także ich podejście do innowacyjnych rozwiązań, takich jak e-podpisy, elektroniczny obieg dokumentów czy predykcje potrzeb oparte o AI.

Zrozumieć wymagania wobec bankowości, teraz i w przyszłości

Asseco Poland oczekiwało od CIVITTA odpowiedzi, jak duże firmy w Polsce:

 • korzystają z usług bankowości korporacyjnej dziś i jak chciałyby korzystać z nich w przyszłości,
 • postrzegają czynniki wpływające na relację z bankiem,
 • zapatrują się na wdrażanie innowacji technologicznych w bankowości.

Wyniki badania rynku miały nie tylko pozwolić na dogłębne zrozumienie potrzeb respondentów, ale także stanowić podstawę do publikacji materiałów, w których Asseco dzieli się wiedzą.

Podejście CIVITTA: wywiady telefoniczne uzupełnione komentarzami respondentów

CIVITTA przeprowadziła ilościowe badanie telefoniczne (tzw. CATI). Tam, gdzie to możliwe w trakcie badania, zapisywane i analizowane były pogłębione, jakościowe komentarze, które w raporcie uzupełniły ilościowe wskaźniki.

Badaną próbą były firmy zatrudniające co najmniej 200 osób oraz wykazujące obroty za zeszły rok na poziomie powyżej 30 mln PLN. Większość respondentów pochodziła z firm o obrotach powyżej 100 mln PLN.

Zakres badania obejmował trzy główne obszary tematyczne:

 • korzystanie z usług bankowych (od płatności i operacji gotówkowych, do emisji obligacji i fakturowania),
 • współpraca z bankiem (od wymagań dotyczących bezpieczeństwa, do form kontaktu takich jak wideokonferencje),
 • nowe technologie w bankowości (między innymi usługi mobilne, predykcje potrzeb, automatyczna wymiana walut i integracje usług).

Weryfikacja nastawienia do innowacji i identyfikacja kluczowych wymagań

Wnioski płynące z badania wskazały m.in.:

 • poziom optymizmu w zakresie wdrażania innowacji,
 • różnice w postawach między szczeblem zarządzającym a operacyjnym w odbiorze innowacyjnych rozwiązań,
 • kluczowe przeszkody we wdrażaniu nowych usług bankowych,
 • problemy w integracji usług wewnątrz jednego systemu,
 • odbiór rozwiązań, które automatycznie podejmują decyzje na bazie zachowań historycznych,
 • optymalne rozwiązania organizacyjne we wdrażaniu nowych usług bankowych.

W relacjach B2B ciężko o identyfikację zmian w potrzebach klienta, odseparowaną od obecnej relacji biznesowej. Zmieniające się oczekiwania są często trudne do uchwycenia i wykorzystania bez zorganizowania dogłębnego, rzetelnego badania. Ponadto, analiza przeprowadzona przez zewnętrzną agencję badawczą zapewnia świeże spojrzenie i pozwala podważyć nieaktualne założenia, które powstrzymują firmę przed zwiększeniem sprzedaży.

Na podstawie badania CIVITTA, Asseco Poland opracowało raport „Bankowość korporacyjna dziś i w przyszłości”, który jest dostępny bezpłatnie tutaj.

Potrzebujesz zrozumieć swoich klientów biznesowych? Nie jesteś pewny/a, czy Twoja nowa oferta będzie dopasowana do potrzeb odbiorców? Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc dzięki naszemu doświadczeniu w badaniach potrzeb klientów B2B i wiedzy na temat trendów rynkowych.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ