mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Analiza potencjału wejścia na rynek medyczny

Start-up działający dotychczas na lokalnym rynku rozważał ekspansję międzynarodową i poszukiwał informacji o rynku diagnostyki obrazowej w Polsce.

Przygotowany przez ekspertów CIVITTA raport pokazał ogólny obraz rynku oraz wskazał istotne czynniki ryzyka konieczne do rozważenia przed decyzją o wejściu na polski rynek.

Weryfikacja strategii wejścia na rynek

Firma oferująca innowacyjne rozwiązanie z zakresu diagnostyki obrazowej planowała rozszerzenie działalności o nowe rynki. Przed podjęciem ostatecznej decyzji potrzebowała uzyskać informację o polskim rynku medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem sektora publicznego.

Zakres poszukiwanych i analizowanych przez konsultantów CIVITTA informacji obejmował tematy takie jak:

  • organizacja przetargów w obszarze diagnostyki obrazowej,
  • wymagania stawiane w przetargach,
  • wielkość i struktura zamówień,
  • główni gracze na rynku (zarówno po stronie wygrywających, jak i organizujących przetargi),
  • potencjalne bariery wejścia na rynek.

Wiedza ekspercka uzupełniona analizą dostępnych danych

Kluczowym elementem projektu były wywiady z bezpośrednimi uczestnikami rynku. Uzyskane w ten sposób informacje pozwoliły zweryfikować wstępne hipotezy i określić dalsze etapy projektu.

W trakcie analizy pozyskano ważne dane dotyczące struktury rynku diagnostyki obrazowej, a obraz rynku uzupełniła analiza przykładowych postępowań przetargowych.

Dobra znajomość sektora ochrony zdrowia w Polsce pozwoliła konsultantom CIVITTA dostarczyć klientowi kluczowych wyników w krótkim czasie.

Weryfikacja wstępnych hipotez

Przygotowany przez ekspertów CIVITTA raport wskazał istotne różnice między rynkiem polskim a rynkiem, na którym dotychczas działał klient.

W trakcie analizy konsultanci dokonali weryfikacji wstępnych założeń klienta dotyczących strategii wejścia na nowy rynek i wskazali istotne ryzyka wiążące się z wprowadzeniem rozwiązania na rynek polski wg dotychczasowego modelu działalności.

Przed podjęciem decyzji o wejściu na nowy rynek warto zwrócić się do lokalnych ekspertów i pozyskać informację o jego najważniejszych charakterystykach przez przeprowadzenie badania rynku. Czasem różnice między poszczególnymi rynkami sprawiają, że ta sama strategia nie może zostać wykorzystana na nowym rynku.

Planujesz wejście na nowy rynek? Skontaktuj się z nami i sprawdź, w jaki sposób możemy pomóc Ci dostosować Twoją obecną strategię do wymagań nowego rynku.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ