mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Analiza szans inwestycyjnych na polskim rynku nieruchomości

Duży gracz na rynku nieruchomości pochodzący z krajów nordyckich chciał poznać potencjał inwestycyjny polskich miast ze szczególnym uwzględnieniem rynku wynajmu mieszkań.

Eksperci CIVITTA przeprowadzili kompleksowe analizy, których celem było wskazanie miast najbardziej atrakcyjnych dla inwestora oraz rozpoznanie potencjału nowych, nieistniejących dotąd na polskim rynku rozwiązań.

Ekspansja międzynarodowa przez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań na rynku nieruchomości

Po zdobyciu wysokiej pozycji rynkowej w krajach nordyckich, deweloper zdecydował się zbadać możliwości inwestycyjne na polskim rynku. Ze względu na specyfikę rynku nieruchomości i segmentu docelowego, którym był zainteresowany klient, badania przeprowadzono na poziomie największych miast w Polsce (wraz z ich otoczeniem tworzącym obszar metropolitalny).

Zadaniem analityków CIVITTA było znalezienie odpowiedzi na kilka kluczowych pytań:

  • Które miasta cechuje najwyższa atrakcyjność inwestycyjna i dlaczego?
  • Jak kształtuje się sytuacja podażowa, ze szczególnym uwzględnieniem rynku najmu?
  • Jakie aspekty oferty mieszkaniowej są najważniejsze dla potencjalnych klientów?
  • Czy polski rynek jest gotowy na nowoczesne rozwiązania w obszarze nieruchomości, takie jak PBSA (purpose built student accommodation) lub co-living?
  • Jak wygląda otoczenie konkurencyjne na rynku nieruchomości?

Odpowiedzi na te pytania pozwoliły sformułować rekomendacje dotyczące najbardziej obiecujących lokacji i typów inwestycji.

Kompleksowa analiza szans inwestycyjnych w celu odpowiedzi na złożone pytania

Praca CIVITTA została podzielona na trzy główne etapy.

  1. Po pierwsze, należało zidentyfikować wąską grupę najbardziej atrakcyjnych miast. W tym celu CIVITTA stworzyła ranking atrakcyjności inwestycyjnej miast w Polsce z uwzględnieniem wielu wymiarów, takich jak sytuacja demograficzna, rozwój ekonomiczny, budownictwo, szkolnictwo, atrakcyjność turystyczna oraz obecna sytuacja na rynku nieruchomości. Ranking oparty był na danych statystycznych pozyskanych przez CIVITTA. W ten sposób wyłoniono listę 5 najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie miast.
  2. W kolejnym etapie prac szczegółowo przeanalizowaliśmy sytuację na 5 wybranych lokalnych rynkach. Zadanie wymagało dokładnego poznania obu stron rynku: podażowej i popytowej. Szczególny akcent padł na rynek wynajmu. Aby zbadać podaż, przeprowadzono pogłębione analizy na podstawie danych zastanych (raporty rynkowe i dane statystyczne, internetowe portale z ofertami z rynku nieruchomości, publikacje podmiotów i stowarzyszeń aktywnych na rynku). CIVITTA zebrała m.in. informacje dotyczące dostępnej na rynku oferty (liczba mieszkań, ich typ, ceny, specyfika inwestycji, w tym występowanie nowoczesnych inwestycji) oraz głównych konkurentów i przykłady inwestycyjnych success stories z ostatnich lat. Pogłębiona analiza strony popytowej została przeprowadzona w formie ilościowych wywiadów z obecnymi najemcami w wybranych 5 miastach. Dzięki temu CIVITTA poznała potrzeby i preferencje potencjalnych klientów, zidentyfikowała także segmenty klientów najbardziej atrakcyjne z perspektywy naszego klienta.
  3. Ostatni etapem prac obejmował przeprowadzenie badania jakościowego (grupy fokusowe) wśród najbardziej atrakcyjnych, z perspektywy klienta, segmentów najemców. Celem tego etapu było opracowanie rekomendacji co do właściwego targetowania i pozycjonowania oferty, w tym dogłębne zrozumienie oczekiwań i preferencji grupy docelowej, procesu wyboru mieszkania (czynniki wyboru, metody poszukiwania itp.), kanałów komunikacji i najwłaściwszych komunikatów marketingowych.

Obiektywny obraz rynku wynajmu mieszkań w Polsce

Dzięki przeprowadzonym badaniom rynku, CIVITTA mogła w obiektywny sposób przedstawić atrakcyjność inwestycyjną polskich miast. Analizy przeprowadzone przez CIVITTA pozwoliły na sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących wejścia na rynek najmu. Dzięki pracy CIVITTA klient mógł dowiedzieć się, czego oczekują potencjalni klienci oraz które nisze rynkowe nie są jeszcze zapełnione i dają największe szanse na sukces dla inwestora. W toku badań udało się zidentyfikować zarówno cechy wspólne poszczególnych lokacji jak i te obszary, w których polskie miasta są zróżnicowane. Podejście CIVITTA pozwoliło także poznać główne szanse i potencjalne ryzyka wejścia na polski rynek.

Kluczem do sukcesu na nowym rynku jest poznanie jego specyfiki na podstawie twardych danych. Przenoszenie doświadczeń z rodzimego rynku na inne obszary geograficzne może okazać się zwodnicze. Konieczne jest przeprowadzenie analiz opartych o dane. Międzynarodowy zespół analityków i badaczy CIVITTA rozumie potrzeby firm zainteresowanych ekspansją międzynarodową, w tym związaną z wprowadzaniem na rynek nowych produktów.

Skontaktuj się z nami, jeśli planujesz ekspansję na nowe rynki. Specjaliści CIVITTA pomogą Ci w opracowaniu najlepszej strategii wejścia na rynek!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ