mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Aktualizacja harmonogramu w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

W opublikowanej niedawno aktualizacji harmonogramu w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) wprowadzono kilka istotnych zmian dotyczących nowych terminów naborów wniosków w Ścieżce SMART, konkursie Granty na Eurogranty czy konkursie na promocję marki innowacyjnych MŚP.

Zmiany w naborach wniosków w Ścieżce SMART

Najwięcej zmian dotyczy Ścieżki SMART i bez wątpienia są one najistotniejsze dla polskich przedsiębiorców, którzy z niecierpliwością wyczekiwali startu nowej perspektywy i konkursów wspierających rozwój firm i wprowadzanie innowacji do ich działalności. W zaktualizowanym harmonogramie przedłużono termin pierwszych naborów wniosków zarówno dla pojedynczych MŚP, jak i pojedynczych dużych przedsiębiorstw – pierwsza runda w Ścieżce SMART potrwa do 9 maja 2023 r. Drugie nabory dla pojedynczych firm rozpoczną się już 10 maja i potrwają do 30 czerwca 2023 r. Nieoczekiwaną zmianą jest również przesunięcie terminu trzecich naborów wniosków w Ścieżce SMART z jesieni tego roku na wiosnę 2024 r. Oznacza to, że firmy, które nie zdążą z przygotowaniem się do złożenia wniosku o dofinansowanie do końca czerwca, będą musiały poczekać z ubieganiem się o dotację do przyszłego roku. Ponadto w Ścieżce SMART przesunięto również nabory dla konsorcjów z czerwca na koniec października 2023 r., co w efekcie daje przedsiębiorcom dłuższy czas na przygotowanie się do aplikacji czy zebranie niezbędnej dokumentacji.

Pozyskiwanie dofinansowania w ramach Ścieżki SMART

Jeśli rozważacie Państwo ubieganie się o granty w tegorocznych naborach, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Planując złożenie wniosków o dofinansowanie w przyszłorocznym terminie, również warto odpowiednio się do niego przygotować, dlatego w toku prac przygotowawczych już teraz zachęcamy do skorzystania z pomocy specjalistów.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ