mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

Agencja Badań Medycznych wesprze firmy, które opracują innowacyjne wyroby medyczne oparte o sztuczną inteligencję

Agencja Badań Medycznych ogłosiła nowy konkurs dla przedsiębiorców (ABM/2022/7) na opracowanie nowatorskich wyrobów medycznych opartych o sztuczną inteligencję, które wesprą koordynowanie diagnostyki i leczenia pacjentów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i leczeniu szpitalnym.

Przedmiotem wniosku o dofinansowanie mogą być projekty znajdujące się na różnych etapach rozwoju – zarówno te będące w fazie pomysłu, jak i te wymagające przeprowadzenia tylko prac rozwojowych. Dofinansowaniu podlegają badania podstawowe, badania przemysłowe i prace rozwojowe, a – co ważne – przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą również wnioskować o dofinansowanie na usługi doradcze.

Według wytycznych Agencji Badań Medycznych, niezależnie od fazy, w której znajduje się projekt w momencie jego rozpoczęcia, wyniki jego realizacji muszą zostać skomercjalizowane, a efektem realizacji projektu powinna być produkcja wyrobu i wprowadzenie go do obrotu. Alokacja konkursu wynosi 30 mln PLN, a maksymalna kwota dofinansowania badań klinicznych i nieklinicznych wyniesie odpowiednio 10 mln PLN i 3 mln PLN. Wnioski w ramach naboru można składać do 12 stycznia 2023 r.

To nie jedyny konkurs, który planuje Agencja Badań Medycznych w tym kwartale. W najbliższym czasie spodziewamy się również uruchomienia dla przedsiębiorstw konkursu wspierającego rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych (ABM/2022/5 z budżetem w wysokości 250 mln PLN) oraz naboru wniosków na projekty związane z rozwojem medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych (ABM/2022/6 z budżetem rzędu 250 mln PLN).

Wszystkich potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych finansowaniem z budżetu Agencji Badań Medycznych zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy przybliżą założenia konkursu i wesprą w przygotowaniu jakościowej dokumentacji aplikacyjnej.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ