mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

5,12 mld EUR dla sektora transportu – ogłoszono nowy konkurs w ramach instrumentu CEF

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) ogłosiła kolejny konkurs dla sektora transportu w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (Connecting Europe Facility - CEF 2). Budżet konkursu wynosi 5,12 mld EUR.

Program CEF jest kluczowym instrumentem UE, który wspiera m.in. projekty rozwijające nową, zmodernizowaną i ulepszoną infrastrukturę transportową. Głównym założeniem ogłoszonego właśnie konkursu jest zwiększenie zrównoważenia sieci transportowej, co w efekcie przyczyni się do osiągnięcia przez UE celu Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest ograniczenie emisji z transportu o 90% do 2050 r.

Konkurs wesprze projekty infrastrukturalne w sieciach bazowych i kompleksowych TEN-T w następujących obszarach:

  • kolej,
  • śródlądowe drogi wodne,
  • porty morskie i śródlądowe,
  • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
  • terminale kolejowo-drogowe,
  • multimodalne platformy logistyczne,
  • multimodalne węzły pasażerskie,
  • inteligentne i interoperacyjne aplikacje dla transportu,
  • bezpieczna mobilność,
  • odporność infrastruktury.

Nabory wniosków potrwają do 18 stycznia 2023 r. Wnioski aplikacyjne przed przekazaniem do Komisji Europejskiej muszą jednak zostać zaakceptowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, dlatego rekomendujemy jak najszybsze przystąpienie do prac przygotowawczych.

Za nami już kilka naborów w ramach obecnej edycji programu CEF Transport, w których pozyskaliśmy dla naszych klientów kilkadziesiąt milionów PLN. Zapraszamy do kontaktu z naszymi liderami – mamy bogate doświadczenie branżowe i wiemy, jak efektywnie pogodzić uwarunkowania projektu z oczekiwaniami Komisji Europejskiej.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ