mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

250 mln PLN na rozwój innowacyjnych produktów leczniczych w nowym konkursie Agencji Badań Medycznych

Pod koniec listopada Agencja Badań Medycznych ogłosiła konkurs, którego celem jest wsparcie rozwoju medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych, co pozwoli na zwiększenie dostępu pacjentów do kompleksowej, wielospecjalistycznej i innowacyjnej terapii.

Kto i na jakie projekty może starać się o pozyskanie dofinansowania?

Konkurs skierowany jest do mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw oraz do konsorcjów, których liderem jest przedsiębiorstwo, a pozostałe podmioty to m.in. uczelnie wyższe, instytuty naukowe czy instytuty badawcze.

W naborze można ubiegać się o dofinansowanie dla projektów znajdujących się na różnych etapach rozwoju produktu leczniczego (I, II, III faza badania klinicznego) opartego o kwasy nukleinowe lub związki drobnocząsteczkowe, ale przy założeniu przeprowadzenia co najmniej jednej, pełnej fazy badania klinicznego.

Wsparcie można uzyskać na realizację badań podstawowych trwających maksymalnie 12 miesięcy w początkowym etapie projektu, badań przemysłowych i prac rozwojowych. Uwaga – przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą wnioskować dodatkowo o dofinansowanie na usługi doradcze. Należy przy tym podkreślić, że niezależnie od poziomu zaawansowania realizacji projektu w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie, projekt będzie musiał zakończyć się komercjalizacją.

Budżet i harmonogram naboru

Budżet konkursu wynosi 250 mln PLN, a wnioski można składać do 23.02.2023 r. Wszystkich projektodawców zainteresowanych grantami oferowanymi przez Agencję Badań Medycznych zapraszamy do kontaktu!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ