mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

2 mld PLN na wsparcie polskich innowacji ekologicznych w ramach programu NFOŚiGW

NFOŚiGW ogłosił nowy program priorytetowy – Innowacje dla Środowiska, którego głównym celem będzie wsparcie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Jak informuje NFOŚiGW, z dofinansowania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy planują innowacyjne przedsięwzięcia inwestycyjne w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie. Inwestycje te muszą polegać na zwiększeniu mocy produkcyjnych poprzez budowę linii technologicznej bądź fabryki produkującej innowacyjne produkty lub też na wdrożeniu nowej lub znacząco udoskonalonej technologii we własnej działalności.

Forma wsparcia

Forma dofinansowania inwestycji, którą przewidziano w ramach programu, to preferencyjne pożyczki z możliwością uzyskania premii innowacyjnych:

  • pożyczka do 85 % kosztów kwalifikowanych na warunkach preferencyjnych (z możliwością umorzenia do 25% po okresie trwałości z przeznaczeniem kwoty umorzenia na dalsze wdrożenia tej samej technologii) albo na warunkach rynkowych,
  • dotacja w formie premii innowacyjnej pomniejszającej kwotę kapitału pożyczki o 20% (nie więcej niż o 10 mln zł) pod warunkiem zrealizowania przedsięwzięcia.

Budżet i harmonogram

Budżet programu wynosi 2 mld PLN i będzie dostępny dla wnioskodawców do końca 2027 r. lub do wyczerpania środków. Otwarcie naboru planowane jest na 1 lutego 2023 r. – wnioski będzie można składać w trybie ciągłym.

Dofinansowane przedsięwzięcia powinny przyczynić się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Ponadto powinny być spójne z zasadą „nie czyń znaczącej szkody" środowisku (ang. DNSH – Do No Significant Harm), która obejmuje 6 celów środowiskowych takich jak:

  • łagodzenie zmian klimatu,
  • adaptacja do zmian klimatu,
  • zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,
  • gospodarka o obiegu zamkniętym (w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recyklingu),
  • zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń powietrza, wody i ziemi,
  • ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy poza możliwościami pozyskania finansowania z NFOŚiGW przybliżą inne dostępne na rynku formy wsparcia oraz planowane konkursy w ramach nowej perspektywy finansowej.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ