mobile-banner-bg-left mobile-banner-bg-right
mobile-v-left mobile-v-right

150 mln PLN na innowacyjne rozwiązania w obszarze leków generycznych i biopodobnych

31 maja Agencja Badań Medycznych opublikowała założenia nowego konkursu dla producentów produktów leczniczych. Tym razem ABM sfinansuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze:

  • leków generycznych,
  • leków biopodobnych,
  • nowych postaci leków o modyfikowanym uwalnianiu,
  • nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych opartych o dopuszczone do obrotu substancje czynne,
  • produktów leczniczych złożonych.

W ramach naboru ABM dofinansuje badania podstawowe, badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Warto podkreślić, że w konkursie możliwe jest składanie wniosków dotyczących projektów, które znajdują się różnych fazach rozwoju – zarówno tych w fazie pomysłu, jak i tych wymagających przeprowadzenia wyłącznie prac rozwojowych. Wnioski mogą składać pojedyncze podmioty jak również konsorcja, przy czym wnioskodawcą jednopodmiotowym i liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo – pozostałymi członkami mogą być między innymi instytucje naukowe czy podmioty lecznicze.

ABM posłuchała głosów branży farmaceutycznej i organizuje pierwszy konkurs wprost poświęcony innowacjom w zakresie leków generycznych i biopodobnych. Przedstawiciele polskich producentów od dawna zwracali uwagę, że innowacje w sektorze farmaceutycznym dotyczą także leków generycznych i biopodobnych – konkurs powinien cieszyć się zatem dużym zainteresowaniem.

Należy jednak zaznaczyć, że wymogiem w naborze jest komercjalizacja nowoopracowanych produktów leczniczych w perspektywie maksymalnie 3 lat od zakończenia realizacji projektu. Wdrożenie do produkcji seryjnej może odbyć się w ramach działalności gospodarczej beneficjenta lub podmiotu trzeciego, który uzyskał licencję bądź nabył do tego prawa. Jest to warunek konieczny – w przeciwnym razie beneficjenci dofinansowania będą zobligowani do zwrotu otrzymanych środków.

Budżet konkursu określono na poziomie 150 mln PLN, a minimalna i maksymalna wartość projektu wynosi odpowiednio – 2 mln PLN i 20 mln PLN. Wnioski można składać do 31 sierpnia 2022 r., więc przed nami 3 miesiące na przygotowanie kompletnej i jakościowej dokumentacji konkursowej. Zapraszamy do kontaktu!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ